Osvobození příjmy nad 5 mil. Kč

Blíží se termín pro podání oznámení o osvobozených příjmech – pozor na osvobozené příjmy vyšší než 5 milionů korun Finanční správa upozorňuje na blížící se termín pro podání oznámení o osvobozených příjmech v hodnotě vyšší než 5 milionů korun, které se podává příslušnému finančnímu úřadu. Fyzickým osobám může totiž ze zákona vzniknout povinnost podat oznámení […]

Souběžně vystavené eNeschopenky

Postup v situaci, kdy jsou souběžně vystavené eNeschopenky pro karanténu a pro nemoc V souvislosti s testováním zaměstnanců od 17. 1. 2022 byl ze strany Krajských hygienických stanic (dále jen „KHS“) nasazen nový systém automatického zakládání eNeschopenek pro karanténu na základě hlášení zaměstnavatele. Tyto automaticky vystavené eNeschopenky lze pak na straně zaměstnavatele odlišit podle údaje v poli profese, kde se […]

Upozornění finanční správy – el. formulář DzPFO

Podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2021 Finanční správa opětovně upozorňuje veřejnost na skutečnost, že z důvodu probíhající aktualizace databáze formulářů není zatím bohužel možné zpracovat a odeslat elektronický formulář daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2021 ve stanoveném formátu a struktuře.  Uvedený formulář […]

Cestovní náhrady 2022

Cestovní náhrady: tuzemské stravné a diety 2022 V roce 2022 dochází k růstu tuzemského stravného. Jak navýšení vypadá v podnikatelské                            a nepodnikatelské sféře a kdy vám jej zaměstnavatel může pokrátit? Na stravné má zaměstnanec na služební cestě nárok dle zákoníku práce již ve chvíli, kdy […]

Kompenzační bonus

Finanční správa začala vyplácet kompenzační bonus. Podnikatelé mohou zatím žádat až o 40 tisíc korun Žádosti doporučujeme zatím podávat za první bonusové období od 22. listopadu do 31. prosinec 2021. Nejjednodušeji žádost vyřídíte v online aplikaci Finanční správy dostupné na www.mfcr.cz/bonus. O kompenzační bonus mohou žádat OSVČ, společníci s.r.o. a dohodáři (DPP či DPČ), jejichž tržby […]

Přiznání k dani z nemovitých věcí

Kdy podat přiznání a zaplatit daň z nemovitých věcí na rok 2022 Na podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí je čas do pondělí 31. ledna 2022 a lhůta pro zaplacení    této daně či její první splátky končí 31. května 2022. Své daňové přiznání nebo jakékoliv jiné dotazy k dani        […]

Antivirus – podpora zaměstnanosti

Ochrana zaměstnanosti Antivirus – podpora zaměstnanosti Pozastavení režimu B od 1. ledna 2022 Usnesením vlády č. 1208 ze dne 29. prosince 2021 bylo od 1. ledna 2022 pozastaveno období uznatelnosti výdajů režimu B programu Antivirus. Příspěvek v rámci režimu B za měsíc prosinec 2021 zaměstnavatelům  při splnění ostatních podmínek programu náleží. Pozastavení souvisí se záměrem vlády analyzovat nastavení programu […]

Izolačka – výše a odečet pojistného

Izolačka – výše a odečet od pojistného Zákonem č. 518/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, se opětovně zavádí poskytování mimořádného příspěvku (tzv. izolačky). Zákon nabyl účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů,      tj. dne 23. 12. 2021. Podmínky nároku na příspěvek, jeho výše, způsob jeho stanovení a odečet poskytnutých příspěvků od […]

Krizové ošetřovné

Ošetřovné při mimořádných opatřeních při epidemii – „Krizové ošetřovné“ V nejbližších dnech bude ve sbírce zákonů publikován Zákon o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění covid-19, (dále jen „zákon o krizovém ošetřovném“) a nabude tak účinnosti. Tímto předpisem, který minulý týden schválil Parlament ČR a podepsal prezident republiky, byla přijata úprava ošetřovného týkající se nároků na […]

Nový zákon o kompenzačním bonusu

Senát dnes schválil nový zákon o kompenzačním bonusu Ministerstva financí, který zavádí dvě nová bonusová období od 22. listopadu 2021 do 31. ledna 2022. Živnostníci a podnikatelé s poklesem tržeb nejméně o 30 % budou moci znovu žádat až o 1000 Kč denně. Zákon nyní dostane k podpisu prezident. „Pokračování kompenzačního bonusu pro naše podnikatele […]

Paušální daň 2022

Už jste přihlášeni k paušální dani? Pozor na zásadní změnu od nového roku Nový rok, rok 2022, přinese u paušální daně zásadní změnu, na kterou musí poplatníci myslet. Jedná se o její výši. Pokud ji hradí bankovním převodem, neměli by zapomenout částku změnit.  V paušálním režimu se pro rok 2022 mění celková výše paušální zálohy za kalendářní měsíc a […]

Covidová opatření

Covidová opatření  Poslanci včera 1.12.2021 schválili vládní návrhy krizového ošetřovného, tzv. izolačky a kompenzačního bonusu 2022; přitom byly přijaty některé důležité pozměňovací návrhy. Lze očekávat, že ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou, potvrdí všechny tři návrhy Senát, a to 15.12.2021. Následný podpis prezidenta              a vyhlášení ve Sbírce zákonů tak lze […]

Přihlášení pomocí eidentity.cz

Přihlášení pomocí eidentity.cz mění svůj název, služba zůstává stejná Od 1. prosince 2021 dochází ke změně názvu přihlášení prostřednictvím Národního bodu pro identifikaci a autentizaci (NIA). Stávající portál eidentita.cz bude nově nést název Identita občana, další funkcionality se        však nemění a zůstávají stejné. Tato změna je dalším krokem k vizuálnímu sjednocení identifikace […]

Přehled změn od 1. 1. 2022 v gesci MF

Přehled změn od 1. 1. 2022 v gesci MF Zvýšení slevy na dani na poplatníka Základní sleva na dani na poplatníka se pro rok 2022 zvýší z 27 840 Kč na částku 30 840 Kč. Zrušení zastropování měsíčního daňového bonusu Faktické zrušení zastropování měsíčního daňového bonusu, tedy rozdílu mezi vypočtenou daní z příjmů a slevou […]

Přesunout se na začátek