Snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění

Snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění Zrušení karenční doby (první 3 dny dočasné pracovní neschopnosti, za které se neposkytuje náhrada mzdy nebo platu) od 1. 7. 2019 má dopad i do oblasti pojistného. Od stejného data, tj. od 1. července, dochází ke snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění u zaměstnavatelů, osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) a u zahraničních […]

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje Změny zákona o daních z příjmů v oblasti právnických i fyzických osob se dotknout i pravidel pro uplatňování odpočtu na podporu výzkumu a vývoje. Nově bude povinnost zpracování projektu výzkumu a vývoje zavedena k datu podání řádného daňového přiznání za zdaňovací období, za které poprvé vykáže nárok na uplatnění […]

Změna limitu rozhodného pro určení samostatného základu daně pro zdanění vybíranou srážkou

Změna limitu rozhodného pro určení samostatného základu daně pro zdanění vybíranou srážkou  Od 1. 5. 2019 dochází v ustanovení § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů ke změně limitu rozhodného pro určení samostatného základu daně pro zdanění daní vybíranou srážkou stanoveného v § 6 odst. 4 písm. b).  V případě, že poplatník neučinil […]

Změna u výdajových paušálů

Změna u výdajových paušálů V ustanovení § 7 odst. 7 zákona o daních z příjmů dochází ke změně u výdajových paušálů. Novela zvyšuje limit výdajových paušálů pro živnostníky, a to na dvojnásobek současného stavu. Zatímco v současnosti je maximální limit výdajů, které si podnikatel může uplatnit paušálem, vypočítáván z částky 1 mil. Kč, nově se […]

Přesunout se na začátek