Nejdůležitější údaje pro sociální zabezpečení pro 2023

Přehled nejdůležitějších údajů pro sociální zabezpečení pro rok 2023 Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) připomíná i letos přehled důležitých údajů platných pro sociální zabezpečení pro rok 2023. Díky tomu naleznete přehledně a na jednom místě základní informace týkající se důchodového i nemocenského pojištění – tj. důchodů, dávek nemocenského pojištění, sociálního pojištění    OSVČ i pojistného […]

Akční plán rovného odměňování žen a můžu 2023-2026

Nová evropská legislativa pomůže snižovat neoprávněné rozdíly v odměňování žen a mužů Včera byla formálně na unijní úrovni přijata takzvaná směrnice o transparentnosti odměňování. Na základě této legislativy nyní začíná proces zvyšování transparentnosti v odměňování ve všech členských státech EU. Cílem je zamezit diskriminaci, kdy ženy za stejnou či rovnocennou práci dostávají méně zaplaceno. Do […]

Novela zákoníku práce

Vláda schválila novelu zákoníku práce. Stanoví se pravidla pro home office, „dohodáři“ budou mít nárok na dovolenou Novelu zákoníku práce, kterou předložilo MPSV, dnes schválila vláda. Návrhem především dochází ke transpozici několika směrnic, novela ale přináší i další novinky nad rámec transpozice. Mezi hlavní změny patří zakotvení práce na dálku. Novinkou bude mimo jiné možnost […]

Nová povinnost zaměstnavatelů od 01.04.23

Nová povinnost zaměstnavatelů přihlašovat od 1. 4. 2023 zaměstnance s dočasnou ochranou        i v nepojištěných činnostech Dne 22. 3. 2023 připojil prezident ČR svůj podpis k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve […]

Způsoby a termíny pro podání přehledu OSVČ

Způsobů, jak můžete doručit Všeobecné zdravotní pojišťovně Přehled o výši daňového základu OSVČ, je několik – elektronicky, poštou i osobně. Záleží na vás, který způsob si zvolíte. Lhůta pro podání přehledu OSVČ se odvíjí od skutečného data pro podání daňového přiznání – termíny pro podání v roce 2023 jsou uvedeny v textu níže. Elektronické podání […]

Povinnost podat daňové přiznání elektronicky v souvislosti se zřízením datové schránky ze zákona v roce 2023

Povinnost podat daňové přiznání elektronicky v souvislosti se zřízením datové schránky ze zákona v roce 2023 Od 1. 1. 2023 došlo k významnému rozšíření okruhu osob, kterým byla ze zákona zřízena datová schránka.    Tento krok má zásadní dopady v oblasti doručování ze strany orgánů veřejné moci této skupině osob. V některých případech může být […]

Neplaťte poplatek za úhradu poštovní poukázkou

Přihlaste se ke službě zasílání údajů pro platbu daně z nemovitých věcí e-mailem a neplaťte poplatek za úhradu poštovní poukázkou Od letošního roku došlo ke zrušení bezplatných poštovních poukázek. Za úhradu daně prostřednictvím poštovní poukázky bude nově Česká pošta účtovat cenu podle platného ceníku poštovních služeb. Finanční správa proto doporučuje poplatníkům přihlásit se ke službě zasílání údajů pro platbu […]

Chyby při podávání daňového přiznání za 2022

Jak se vyhnout nejčastějším chybám při podávání daňového přiznání a na jaké změny platné od roku 2022 nezapomenout? Finanční správa připomíná poplatníkům daně z příjmů fyzických osob, že na podání daňového přiznání v tzv. papírové podobě zbývá necelý měsíc. Velká část veřejnosti ho podává až v posledních dnech před koncem termínu, a proto Finanční správa […]

Sleva na pojistném u zkrácených úvazků od února 2023

Sleva na pojistném u zkrácených úvazků bude platit už od začátku února Už od 1. února budou mít zaměstnavatelé možnost využít slevy na sociálním pojištění u zaměstnanců, kteří  budou pracovat na zkrácený úvazek. Konkrétně se odpočet vztahuje na studenty, pracovníky do 21 let, čerstvě rekvalifikované, zdravotně postižené, na všechny, co pečují o dítě do 10 […]

Přehled změn a novinek na rok 2023

Finanční správa připravila souhrn novinek a legislativních změn, které mají vliv na daňové poplatníky. Finanční správa proto přináší jejich souhrnný přehled a představuje i připravované funkcionality portálu MOJE daně. Silniční daň za rok 2022 – Daňové přiznání k dani silniční se podává u místně příslušného správce daně nejpozději do 31. ledna 2023. Pro podání doporučujeme využít […]

Jaké nejen daňové novinky přinese rok 2023?

Pro rok 2023 připravilo Ministerstvo financí řadu změn, které mohou pozitivně ovlivnit občany      a firmy v ČR. Novinky se budou mimo jiné týkat podmínek daňové evidence, možnosti zbavení    se daňových povinností a nedoplatků nebo zavedení jednodenní síťové jízdenky na železniční dopravu. Roční limit pro povinnou registraci k DPH se zvýší z 1 […]

Cestovní náhrady 2023

Přehled základních předpisů pro cestovní náhrady Základní zákonná úprava Zahraniční stravné – základní sazby Další cestovní náhrady – základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a průměrná cena pohonných hmot Zvláštní zákony a nařízení Související daňové předpisy do roku 2008 Základní zákonná úprava Zákoník práce č. 262/2006 Sb. část VII zákoníku práce č. […]

Senát schválil úplné zrušení EET

Návrh Ministerstva financí na zrušení zákona o evidenci tržeb, který by měl nabýt účinnosti k        1. lednu 2023, dnes schválil Senát. To znamená, že se od příštího roku již nevrátí zákonná povinnost elektronicky evidovat tržby, která byla od konce března 2020 do konce roku 2022  pozastavena v důsledku covidové pandemie. Zákon teď […]

Informace k novele zákona o DPH

Informace k novele zákona o DPH – zvýšení hodnoty obratu pro vznik plátcovství na 2 000 000 Kč (právní úprava účinná od 3. 12. 2022) Dnem 1. 1. 2023 nabyde účinnosti novela zákona o DPH, která mimo jiné zvyšuje limit obratu pro vznik plátcovství z 1 000 000 Kč na 2 000 000 Kč. Tato novela […]

Přesunout se na začátek