Úpravy konsolidačního balíčku schválené stranami vládní koalice na jednání 5.9.2023

Souhrnný dopad pozměňovacích návrhů na státní rozpočet je přibližně neutrální, byla dodržena zásada, že i po změnách zůstává objem konsolidace v zásadě stejný.  Další legislativní postup pozměňovacího návrhu:  návrh bude projednán na plenární schůzi Poslanecké sněmovny, která začíná 5. 9. 2023  PŘEHLED ZMĚN SCHVÁLENÝCH KOALIČNÍMI PARTNERY Funkční měna – firmy budou moci vést účetnictví v cizí […]

Vláda schválila návrh zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Vláda dnes schválila návrh zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Návrh reaguje na příslušnou evropskou směrnici a přináší klíčové změny do právního rámce týkajícího se pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Návrh zahrnuje několik významných změn, které bylo potřeba provést v právní úpravě pojištění odpovědnosti        z provozu vozidla a které reagují na […]

Úpravy konsolidačního balíčku schválené stranami vládní koalice na jednání 23.8.2023

Koalice se shodla na návrzích úprav a doplnění konsolidačního balíčku, které budou předloženy jako společný pozměňovací návrh všech koaličních stran. Souhrnný dopad pozměňovacích návrhů na státní rozpočet je přibližně neutrální, byla dodržena zásada, že i po změnách zůstává objem konsolidace v zásadě stejný.  Další legislativní postup pozměňovacího návrhu:   schválené změny zpracuje MF do jednoho pozměňovacího návrhu, […]

Ozdravný balíček prošel v PS PČR prvním čtením

Poslanecká sněmovna v prvním čtení schválila návrh ozdravného balíčku, který obsahuje soubor novel celkem 63 zákonů. Cílem balíčku je zlepšení salda státního rozpočtu systémovým a dlouhodobě udržitelným způsobem v následujících dvou letech o celkem 150,7 mld. Kč. Druhé čtení v Poslanecké sněmovně proběhne po skončení sněmovních prázdnin tak, aby opatření snižující deficit státního rozpočtu v roce 2024 o […]

Zrušení některých pracovišť FÚ

Připomínáme zrušení některých pracovišť finančních úřadů. Kam se od července nově obracet? K 1. červenci 2023 uzavře Finanční správa na základě analýzy vytíženosti celkem 77 územních pracovišť. Jejich agendu v plném rozsahu převezmou zpravidla nejbližší finanční úřady v daném regionu. Pro komunikaci s finančním úřadem bude tedy nutné používat nové telefonické kontakty,e-maily a datové schránky. Všechny potřebné údaje občané naleznou na internetových schránkách […]

Ozdravný balíček

Vláda dne 11. 5. 2023 představila Ozdravný balíček čítající 58 opatření, která budou mít souhrnný pozitivní dopad na saldo státního rozpočtu v letech 2024-2025 ve výši 147,5 mld. Kč. Během června vláda schválí legislativní znění konsolidačního balíčku, první čtení v Poslanecké sněmovně poté proběhne před sněmovními prázdninami tak, aby opatření snižující deficit o 94,1 mld. […]

Nejdůležitější údaje pro sociální zabezpečení pro 2023

Přehled nejdůležitějších údajů pro sociální zabezpečení pro rok 2023 Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) připomíná i letos přehled důležitých údajů platných pro sociální zabezpečení pro rok 2023. Díky tomu naleznete přehledně a na jednom místě základní informace týkající se důchodového i nemocenského pojištění – tj. důchodů, dávek nemocenského pojištění, sociálního pojištění    OSVČ i pojistného […]

Akční plán rovného odměňování žen a můžu 2023-2026

Nová evropská legislativa pomůže snižovat neoprávněné rozdíly v odměňování žen a mužů Včera byla formálně na unijní úrovni přijata takzvaná směrnice o transparentnosti odměňování. Na základě této legislativy nyní začíná proces zvyšování transparentnosti v odměňování ve všech členských státech EU. Cílem je zamezit diskriminaci, kdy ženy za stejnou či rovnocennou práci dostávají méně zaplaceno. Do […]

Novela zákoníku práce

Vláda schválila novelu zákoníku práce. Stanoví se pravidla pro home office, „dohodáři“ budou mít nárok na dovolenou Novelu zákoníku práce, kterou předložilo MPSV, dnes schválila vláda. Návrhem především dochází ke transpozici několika směrnic, novela ale přináší i další novinky nad rámec transpozice. Mezi hlavní změny patří zakotvení práce na dálku. Novinkou bude mimo jiné možnost […]

Nová povinnost zaměstnavatelů od 01.04.23

Nová povinnost zaměstnavatelů přihlašovat od 1. 4. 2023 zaměstnance s dočasnou ochranou        i v nepojištěných činnostech Dne 22. 3. 2023 připojil prezident ČR svůj podpis k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve […]

Způsoby a termíny pro podání přehledu OSVČ

Způsobů, jak můžete doručit Všeobecné zdravotní pojišťovně Přehled o výši daňového základu OSVČ, je několik – elektronicky, poštou i osobně. Záleží na vás, který způsob si zvolíte. Lhůta pro podání přehledu OSVČ se odvíjí od skutečného data pro podání daňového přiznání – termíny pro podání v roce 2023 jsou uvedeny v textu níže. Elektronické podání […]

Povinnost podat daňové přiznání elektronicky v souvislosti se zřízením datové schránky ze zákona v roce 2023

Povinnost podat daňové přiznání elektronicky v souvislosti se zřízením datové schránky ze zákona v roce 2023 Od 1. 1. 2023 došlo k významnému rozšíření okruhu osob, kterým byla ze zákona zřízena datová schránka.    Tento krok má zásadní dopady v oblasti doručování ze strany orgánů veřejné moci této skupině osob. V některých případech může být […]

Neplaťte poplatek za úhradu poštovní poukázkou

Přihlaste se ke službě zasílání údajů pro platbu daně z nemovitých věcí e-mailem a neplaťte poplatek za úhradu poštovní poukázkou Od letošního roku došlo ke zrušení bezplatných poštovních poukázek. Za úhradu daně prostřednictvím poštovní poukázky bude nově Česká pošta účtovat cenu podle platného ceníku poštovních služeb. Finanční správa proto doporučuje poplatníkům přihlásit se ke službě zasílání údajů pro platbu […]

Chyby při podávání daňového přiznání za 2022

Jak se vyhnout nejčastějším chybám při podávání daňového přiznání a na jaké změny platné od roku 2022 nezapomenout? Finanční správa připomíná poplatníkům daně z příjmů fyzických osob, že na podání daňového přiznání v tzv. papírové podobě zbývá necelý měsíc. Velká část veřejnosti ho podává až v posledních dnech před koncem termínu, a proto Finanční správa […]

Sleva na pojistném u zkrácených úvazků od února 2023

Sleva na pojistném u zkrácených úvazků bude platit už od začátku února Už od 1. února budou mít zaměstnavatelé možnost využít slevy na sociálním pojištění u zaměstnanců, kteří  budou pracovat na zkrácený úvazek. Konkrétně se odpočet vztahuje na studenty, pracovníky do 21 let, čerstvě rekvalifikované, zdravotně postižené, na všechny, co pečují o dítě do 10 […]

Přesunout se na začátek