Soukromý: Novinky

Výpočet DPH a zaokrouhlování

Výpočet DPH a zaokrouhlování od 1. 10. 2019 Finanční správa připomíná, že v návaznosti na přijetí zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (dále jen „novela ZDPH“) došlo s účinností od 1. 4. 2019 ke změně ustanovení § 37, ve kterém je vymezen způsob výpočtu daně. V souladu s přechodnými […]

EET 3. a 4. fáze

EET 3. a 4. fáze Parlament dnes schválil návrh novely zákona o evidenci tržeb z dílny Ministerstva financí. Zákon upravuje náběh 3. a 4. fáze evidence tržeb, přináší nejmenším podnikatelům možnost evidovat své tržby ve zvláštním režimu a významným způsobem snižuje DPH na vodné, stočné a stravovací i odborné služby. Zákon nyní míří k podpisu […]

eNeschopenka

eNeschopenka ČSSZ Od 1. ledna 2020 zahájí ČSSZ ostrý provoz kompletního, plně funkčního a povinného systému eNeschopenky (byla přijata zákony č. 259/2017 Sb. a č. 164/2019 Sb.). Elektronické zpracování přinese zjednodušení v předávání informací mezi nemocnými (pojištěnci v dočasné pracovní neschopnosti), ČSSZ, lékaři a zaměstnavateli. Zásadně se tak zjednoduší tok informací, protože eNeschopenka propojí povinně elektronicky hned tři dotčené subjekty, […]

Snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění

Snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění Zrušení karenční doby (první 3 dny dočasné pracovní neschopnosti, za které se neposkytuje náhrada mzdy nebo platu) od 1. 7. 2019 má dopad i do oblasti pojistného. Od stejného data, tj. od 1. července, dochází ke snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění u zaměstnavatelů, osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) a u zahraničních […]

Postup vyplnění daňového přiznání

Postup vyplnění daňového přiznání O postupu vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob, pokud poplatníkům vznikne povinnost podat ho za část zdaňovacího období započatého v roce 2019 na aktuálním tiskopisu s označením 25 5404 MFin 5404 vzor č. 29, budou poplatníci informováni prostřednictvím „Upozornění k tiskopisům“ zveřejněného v dohledné době na webu Finanční správy.   […]

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje Změny zákona o daních z příjmů v oblasti právnických i fyzických osob se dotknout i pravidel pro uplatňování odpočtu na podporu výzkumu a vývoje. Nově bude povinnost zpracování projektu výzkumu a vývoje zavedena k datu podání řádného daňového přiznání za zdaňovací období, za které poprvé vykáže nárok na uplatnění […]

Změna limitu rozhodného pro určení samostatného základu daně pro zdanění vybíranou srážkou

Změna limitu rozhodného pro určení samostatného základu daně pro zdanění vybíranou srážkou  Od 1. 5. 2019 dochází v ustanovení § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů ke změně limitu rozhodného pro určení samostatného základu daně pro zdanění daní vybíranou srážkou stanoveného v § 6 odst. 4 písm. b).  V případě, že poplatník neučinil […]

Změna u výdajových paušálů

Změna u výdajových paušálů V ustanovení § 7 odst. 7 zákona o daních z příjmů dochází ke změně u výdajových paušálů. Novela zvyšuje limit výdajových paušálů pro živnostníky, a to na dvojnásobek současného stavu. Zatímco v současnosti je maximální limit výdajů, které si podnikatel může uplatnit paušálem, vypočítáván z částky 1 mil. Kč, nově se […]

Přesunout se na začátek