Novinky

Zálohy na pojistné na důchodové pojištění 2020

Zálohy na pojistné na důchodové pojištění 2020 Minimální výše zálohy na pojistné na důchodové pojištění v roce 2019 Hlavní činnost Vedlejší činnost Do měsíce, ve kterém byl nebo měl být podán přehled za rok 2019  2 388 Kč   955 Kč Od měsíce, následujícího po měsíci, ve kterém byl nebo měl být podán přehled za rok 2019   2 544 Kč […]

Sazby zahraničního stravného pro 2020

Zahraniční stravné pro rok 2020 Vyhláška  ze dne 19. listopadu 2019 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020 Ministerstvo financí stanoví podle § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: § 1 Základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2020 jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce. § […]

Sazby tuzemského stravného pro 2020

Tuzemské stravné pro rok 2020 Stravné přísluší zaměstnanci v závislosti na době trvání pracovní cesty. Tyto sazby je možné sjednat v kolektivní smlouvě nebo stanovit ve vnitřním předpisu, případně sjednat v pracovní smlouvě, ale jen v rozsahu stanoveném v zákoně. Zabezpečí-li zaměstnavatel zaměstnanci na pracovní cestě plně bezplatné stravování, stravné se neposkytuje. Pokud zaměstnavatel zabezpečí […]

Zvýšení minimální mzdy v roce 2020

Zvýšení minimální mzdy v roce 2020 14 600 Kč na tolik vzroste příští rok minimální mzda v Česku. Shodli se na tom dnes 27. listopadu koaliční partneři. Minimální mzda se tak zvýší na více jak 40 % průměrné mzdy. Česká republika se v mezinárodním měřítku z hlediska minimální mzdy dlouhodobě drží na nejnižších příčkách. Podhodnocování […]

Osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí

Osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí Finanční správa upozorňuje potenciální nabyvatele vlastnického práva k jednotce v rodinném domě, že k 1. listopadu 2019 by měla nabýt účinnosti novela zákonného opatření Senátu (č. 340/2013 Sb.) o dani z nabytí nemovitých věcí, která rozšíří osvobození podle § 7 zákonného opatření. Kromě případů prvního úplatného nabytí vlastnického práva k dokončené […]

Výpočet DPH a zaokrouhlování

Výpočet DPH a zaokrouhlování od 1. 10. 2019 Finanční správa připomíná, že v návaznosti na přijetí zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (dále jen „novela ZDPH“) došlo s účinností od 1. 4. 2019 ke změně ustanovení § 37, ve kterém je vymezen způsob výpočtu daně. V souladu s přechodnými […]

EET 3. a 4. fáze

EET 3. a 4. fáze Parlament dnes schválil návrh novely zákona o evidenci tržeb z dílny Ministerstva financí. Zákon upravuje náběh 3. a 4. fáze evidence tržeb, přináší nejmenším podnikatelům možnost evidovat své tržby ve zvláštním režimu a významným způsobem snižuje DPH na vodné, stočné a stravovací i odborné služby. Zákon nyní míří k podpisu […]

eNeschopenka

eNeschopenka ČSSZ Od 1. ledna 2020 zahájí ČSSZ ostrý provoz kompletního, plně funkčního a povinného systému eNeschopenky (byla přijata zákony č. 259/2017 Sb. a č. 164/2019 Sb.). Elektronické zpracování přinese zjednodušení v předávání informací mezi nemocnými (pojištěnci v dočasné pracovní neschopnosti), ČSSZ, lékaři a zaměstnavateli. Zásadně se tak zjednoduší tok informací, protože eNeschopenka propojí povinně elektronicky hned tři dotčené subjekty, […]

Přesunout se na začátek