Aktuálně

Prominutí záloh na daň silniční na 2022

Prominutí záloh na daň silniční na rok 2022 všem poplatníkům daně silniční V souvislosti s mimořádnou událostí – ruskou invazí na území Ukrajiny zahájenou dne 24. 2. 2022, vydal ministr financí „Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události“, zveřejněné  dne 24. 3. 2022 ve Finančním zpravodaji č. 6/2022. Ministr […]

Ministerstvo financí k Ukrajině

Ministerstvo financí k Ukrajině Ministerstvo financí stejně jako česká vláda jednoznačně odsuzuje ruskou invazi na Ukrajině. Za účelem pomoci Ukrajině a ukrajinským občanům proto MF přijalo celou řadu opatření, mj. aktivní uplatňování a případné rozšiřování ekonomických sankcí proti Rusku, vystoupení České republiky z postsovětských bank, daňové zvýhodnění dobročinných sbírek na podporu Ukrajiny, pomoc klientům Sberbank […]

Příspěvek pro solidární domácnost

Solidární příspěvek pro domácnosti bude tři tisíce korun měsíčně, shodla se vláda Vláda na svém středečním jednání našla shodu na výši solidárního příspěvku. Ten bude určen pro domácnosti, které ubytují ukrajinské státní příslušníky, kteří do ČR utekli před válkou. Příspěvek by měl být vyplácen ve výši 3 000 korun měsíčně na každého ubytovaného uprchlíka, zároveň […]

Nejčastější chyby při vyplňování daňového přiznání k DzPFO

Nejčastější chyby při vyplňování daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Termín pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob v tzv. papírové podobě je 1. dubna 2022 a drtivá většina veřejnosti ho podává až v posledních dnech před koncem termínu. V následujícím souhrnu proto Finanční správa upozorňuje na pochybení, která se u daňových přiznání opakují, a […]

Daňové uplatnění pomoci Ukrajině

Vláda schválila možnost daňově uplatnit pomoc Ukrajině Novelu zákona o daních z příjmů v souvislosti s podporou Ukrajiny předloženou MF dnes schválila vláda. Díky ní by si lidé a firmy mohli zejména odečíst dary na pomoc Ukrajině či ukrajinským uprchlíkům z daní. „Češi už ve sbírkách neziskovek vybrali na pomoc Ukrajině přes miliardu a půl […]

Pomoc pro Ukrajinu

Zastupitelský úřad Ukrajiny v ČR  ZŘIZUJEME ÚČET NA OKAMŽITOU POMOC PRO OBRANU UKRAJINY ČÍSLO ÚČTU:304452700/0300 Vyzýváme všechny, aby finančně podpořili sbírku na okamžitou pomoc při pořízení vojenského materiálu pro ukrajinskou armádu a domobranu. Ozbrojené síly a domobrana Ukrajiny nyní urgentně potřebují vojenský materiál pro obranu svých domovů, vlastní země a národní suverenity. Zastupitelský úřad a […]

Zrušení EET

Vláda schválila úplné zrušení EET od příštího roku Návrh Ministerstva financí na zrušení zákona o evidenci tržeb, který by měl nabýt účinnosti k 1. lednu 2023, dnes projednala a schválila vláda. To znamená, že se od příštího roku již nevrátí zákonná povinnost elektronicky evidovat tržby, která byla téměř dva roky pozastavena v důsledku covidové pandemie. […]

Sberbank CZ

Informace pro klienty Sberbank CZ Finanční správa reaguje na současnou situaci a zastavila veškerý převod peněžních prostředků ze strany finančních úřadů na účty Sberbank CZ, a. s., kód banky 6800. Uvedené se může týkat například vyplácení přeplatků a kompenzačního bonusu. Zároveň již finanční úřady zaznamenaly situace, kdy poplatník nemůže hradit své daňové povinnosti kvůli faktické […]

Aktuálně – ošetřovné

Ošetřovné Ošetřovné se od 1. 3. 2022 řídí zákonem o nemocenském pojištění Dnem 28. 2. 2022 skončila platnost zákona č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného              v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19 a od 1. 3. 2022 se tak nárok na ošetřovné posuzuje pouze podle […]

Daňový portál

Dnes dojde ke změnám na daňovém portálu Přesně rok po spuštění portálu MOJE daně bude během dnešního dne ukončen provoz původní verze portálu a k dnešní půlnoci dojde k ukončení přístupu do daňových informačních schránek. Zároveň dochází k posílení bezpečnostních prvků portálu MOJE daně. Ke zrušení přístupu do starší verze daňového portálu na adrese: https://adisspr.mfcr.cz dojde dnes v dopoledních hodinách. Uživatelé […]

Dočasná pracovní neschopnost

Nejčastější otázky k dočasné pracovní neschopnosti Nemoc či úraz a s tím související výpadek příjmu nejsou určitě nic příjemného. Jako kompenzaci mohou pracující čerpat náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a nemocenské. Jaký je v tom rozdíl? V prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti vyplácí náhradu mzdy zaměstnavatel, od 15. dne náleží nemocenské hrazené Českou správou sociálního zabezpečení. Tento princip […]

Daňové přiznání – paušální režim

Kdy musí podnikatelé využívající paušální režim podat daňové přiznání? Paušální daň znamená pro podnikatele velkou úlevu od administrativy. Ale i u poplatníků, kteří ji využívají, může dojít k situacím, kdy budou muset podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Pokud podnikatel vstoupil do paušálního režimu a v rámci zdaňovacího období mu bude plynout […]

Sociální zabezpečení 2022

Přehled nejdůležitějších údajů pro sociální zabezpečení v roce 2022 Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) přináší přehled důležitých údajů platných pro sociální zabezpečení v roce 2022. Na jednom místě naleznete základní informace, které se týkají důchodového i nemocenského pojištění, důchodů i dávek nemocenského pojištění, sociálního pojištění OSVČ i pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2022 […]

Nový formulář pro podání daňového přiznání

Nový formulář pro podání daňového přiznání je dostupný na portálu MOJE daně Formulář daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2021 je od dnešního dne dostupný v aplikacích Elektronická podání pro Finanční správu (EPO) a v Daňové informační schránce plus (DIS+). Zveřejněním nového formuláře (a příslušných XSD schémat) je již možné odeslat elektronické podání daňového přiznání […]

Osvobození příjmy nad 5 mil. Kč

Blíží se termín pro podání oznámení o osvobozených příjmech – pozor na osvobozené příjmy vyšší než 5 milionů korun Finanční správa upozorňuje na blížící se termín pro podání oznámení o osvobozených příjmech v hodnotě vyšší než 5 milionů korun, které se podává příslušnému finančnímu úřadu. Fyzickým osobám může totiž ze zákona vzniknout povinnost podat oznámení […]

Přesunout se na začátek