Autor: Webmaster

Zrychlení uvolňování mimořádných opatření

Zrychlení uvolňování mimořádných opatření Od pátku 24. dubna se změní pravidla pro pohyb a pobyt na veřejnosti. Pohyb venku a při sportování bude omezen na nanejvýš desetičlenné skupiny, pokud nejde o rodinné příslušníky či výkon profese, a lidé si musí od sebe udržovat alespoň dvoumetrový odstup. Věřící se budou moci zúčastnit bohoslužeb, pokud jich v kostele […]

Harmonogram uvolňování opatření

Ministerstvo zdravotnictví společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy připravilo pozvolný plán návratu do běžného života. Dle vývoje epidemiologické situace bude dále upravován. V přehledu naleznete, kdy a které obchody, služby či školní aktivity se postupně obnoví, pokud bude situace příznivá. Uvolnění podnikatelských a dalších činností pondělí 20. dubna Řemesla […]

Opatření na pomoc podnikatelům a živnostníkům přehledně

Přehled pomoci podnikatelům a živnostníkům Publikováno: 24.3.2020 Autor: Odbor komunikace AKTUALIZOVÁNO 10. 4. 2020 – V návaznosti na vývoj pandemie koronaviru a nutná mimořádná opatření, vláda průběžně mimo jiné řeší pomoc pro podnikatele a živnostníky. Díky jednání a spolupráci MPO s dalšími resorty, agenturami a sociálními partnery, tj. zaměstnavatelskými organizacemi i zástupci zaměstnanců, už fungují nebo jsou před spuštěním následující formy pomoci:   […]

„Ošetřovné“ pro OSVČ

„OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ – Výzva I Stanovené období: od 12. března do 31. března 2020 Datum vyhlášení: 31. 3. 2020 Datum zahájení příjmu žádostí: 1. 4. 2020 od 9:00 Datum ukončení příjmu žádostí: 30. 4. 2020 do 23:59 Alokace na výzvu: 100 mil. Kč, v případě potřeby může být dle vývoje situace navýšena. Co je cílem výzvy: zmírnění negativních dopadů celosvětového […]

Liberační balíček II

Liberační balíček II Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. Červnová záloha (tj. druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha v případě pololetních plátců), se nebude vůbec hradit. Plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo […]

Kompenzační balíček OSVČ

Kompenzační bonus pro OSVČ ve výši 25.000 Kč Co to je kompenzační bonus? Jedná se o jednorázový daňový bonus vyplácený finančními úřady Kdo má nárok? OSVČ, která vykonává svou činnost jako hlavní (podle zákona o důchodovém pojištění) OSVČ, která vykonává svou činnost jako vedlejší, pokud: Pobírá invalidní nebo starobní důchod Je na mateřské nebo rodičovské […]

Antivirus – podpora zaměstnanosti

Antivirus – program na ochranu zaměstnanosti odstartoval 6.4.2020 ve 12:00, vyplnit žádost je možné ZDE V úterý 31. 3. 2020 vláda schválila návrh na úpravu programu Antivirus. Požádat o náhrady mezd půjde jednoduše. Program ochrany zaměstnanosti Antivirus má pomoci firmám ochránit pracovní místa. Stát bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky. Toto opatření pomůže zaměstnavatelům lépe zvládnout současnou situaci […]

Platby zdravotního pojištění za zaměstnance

Platby pojistného za zaměstnance Platby pojistného za zaměstnance za období březen až srpen 2020 nejsou prominuty. U pozdních plateb ale není až do 21. září 2020 vymáháno penále. Toto se nevztahuje na platby pojistného za měsíc únor 2020, které jsou splatné do 20. března 2020. Úprava zákona se netýká Přehledů o platbách pojistného za zaměstnance, ty jsou zaměstnavatelé povinni […]

OSVČ – zdravotní pojištění AKTUÁLNĚ

OSVČ AKTUÁLNĚ – zdravotní pojištění Všem OSVČ je na šest měsíců odpuštěna platba až do výše stanoveného minima (2 352 korun) na zdravotní pojištění, OBZP a zaměstnavatelé resp. zaměstnanci platby odpuštěné nemají. Dnem 27. 3. 2020 nabývá účinnosti novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, jejímž hlavním cílem je ulevit plátcům pojistného, zejména osobám samostatně výdělečně […]

OSVČ – sociální pojištění AKTUÁLNĚ

OSVČ aktuálně – sociální pojištění Podání přehledu za rok 2019 Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 mohou OSVČ podat bez sankcí až do 3. 8. 2020. Pokud OSVČ zároveň k tomuto datu uhradí i doplatek pojistného, bude mu prominuto penále, které by jinak musel platit za opožděnou platbu. Více informací ZDE. Odpuštění sociálního pojištění OSVČ […]

Liberační balíček

Liberační daňový balíček Vláda schválila balíček opatření v oblasti daní, které reagují na aktuální situaci a představují jedno z palety přijímaných opatření, která pomohou ekonomickým subjektům překlenout nouzový stav. Přesné technické parametry liberačního balíčku budou v pondělí 16. března zveřejněny ve Finančním zpravodaji a na webu Finanční správy. Pro lepší orientaci bude na webu Finanční […]

Přesunout se na začátek