Autor: Webmaster

Dohody o provedení práce od 1. 7. 2024 a od 1. 1. 2025

Cíl právní úpravy DPP ▪ Vycházet z účelu dohod o provedení práce (dále jen „DPP“) – prostředek příležitostného a doplňkového zdroje příjmu.▪ Nemají být využívány jako jediný a pravidelný zdroj příjmu zaměstnanců. Nepodporuje se proto vykonání činností na základě více DPP týmž zaměstnancem u více zaměstnavatelů.▪ Zachovat podporu zaměstnávání zaměstnanců na DPP podle současného systému […]

Termíny pro podání přehledu OSVČ

Termíny pro podání přehledu OSVČ Jaké jsou termíny pro podání Přehledu o výši daňového základu OSVČ? Termíny pro podání Přehledu o výši daňového základu OSVČ zdravotní pojišťovně se odvíjejí od data pro podání daňového přiznání. V praxi to znamená, že OSVČ má povinnost zdravotní pojišťovně přehled předložit nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat […]

Platby zdravotního pojištění ve 2024

Platby zdravotního pojištění v roce 2024 Kolik se platí zdravotní pojištění v roce 2024? Přehled výše minimálních záloh na zdravotní pojištění pro rok 2024 uvádíme u jednotlivých skupin plátců. Abyste nezapomněli včas zaplatit pojistné na zdravotní pojištění či zálohy na ně, připojujeme také přehled termínů splatností. Zálohy na zdravotní pojištění u OSVČ Minimální záloha na […]

Přehled nejdůležitějších údajů pro sociální zabezpečení pro rok 2024

Přehled nejdůležitějších údajů pro sociální zabezpečení pro rok 2024 Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) připomíná i letos důležité údaje platné pro sociální zabezpečení pro rok 2024. Díky tomu naleznete přehledně a na jednom místě základní informace týkající se důchodového i nemocenského pojištění, tj. důchodů, dávek nemocenského pojištění, sociálního pojištění OSVČ i pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku […]

PŘEHLEDNĚ: Které změny přinese rok 2024 nejen pro občany

Ministerstvo financí připravilo na rok 2024 řadu novinek nejen v souvislosti s konsolidačním balíčkem. Od příštího roku budou občané moci využít nové produkty v penzijním spoření,                v průběhu roku odpadne povinnost tisknout zelenou kartu a firmy budou moci vést účetnictví        v cizích měnách. Změny s […]

Pojistné z dohod o provedení práce od 2024

Pojistné z dohod o provedení práce od roku 2024 Součástí tzv. konsolidačního balíčku 2024 je koncepční změna účasti na nemocenském pojištění (a s ní spojeným odvodem pojistného na sociální zabezpečení) u zaměstnanců činných na základě dohod o provedení práce. Změna měla být původně účinná od 1.1.2024, ale nakonec byla účinnost těchto změn Poslaneckou sněmovnou odložena […]

Poslanecká sněmovna schválila návrh ozdravného balíčku

Poslanecká sněmovna schválila ve třetím čtení návrh ozdravného balíčku, který během příštích dvou let sníží rozpočtové deficity celkem o 150 mld. Kč. Návrh nyní zamíří k projednání Senátem ČR tak, aby opatření z celkem 63 novel zákonů mohla začít platit již od 1. ledna 2024. Ozdravný balíček přehledně „Od roku 2019 do konce prvního kvartálu […]

Minimální mzda 2024

Minimální mzda 2024 O výši minimální mzdy platné od 1.1.2024 by mělo být jasno zhruba v polovině listopadu – neměla by se tedy opakovat situace minimální mzdy pro rok 2023, o které vláda rozhodla až 21.12.2022. V tuto chvíli se hovoří          o 2 variantách minimální mzdy pro rok 2024: zvýšení o […]

Schválení novely zákoníku práce – režim home office a dovolená pro „dohodáře“

Poslanci schválili novelu zákoníku práce. Upravuje pracovní režim home office a zavádí dovolenou pro „dohodáře“ Poslanecká sněmovna včera schválila novelu zákoníku práce, která jí byla k projednání vrácena Senátem. MPSV předložilo rozsáhlou transpoziční novelu, jež vznikla po diskusích se zaměstnavateli a odbory. Během nich bylo dosaženo kompromisní úpravy týkající se například práce na dálku a […]

Podpora zkrácených úvazků

Podpora zkrácených úvazků zvyšuje flexibilitu trhu práce, slevu na pojistném od února využilo přes 23 tisíc zaměstnavatelů Od začátku letošního února může zaměstnavatel uplatnit slevu na pojistném za zkrácené úvazky ve výši    5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců. Sleva je určena pro osoby, jejichž životní situace jim neumožňuje pracovat na plný úvazek. Vztahuje […]

Úpravy konsolidačního balíčku schválené stranami vládní koalice na jednání 5.9.2023

Souhrnný dopad pozměňovacích návrhů na státní rozpočet je přibližně neutrální, byla dodržena zásada, že i po změnách zůstává objem konsolidace v zásadě stejný.  Další legislativní postup pozměňovacího návrhu:  návrh bude projednán na plenární schůzi Poslanecké sněmovny, která začíná 5. 9. 2023  PŘEHLED ZMĚN SCHVÁLENÝCH KOALIČNÍMI PARTNERY Funkční měna – firmy budou moci vést účetnictví v cizí […]

Vláda schválila návrh zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Vláda dnes schválila návrh zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Návrh reaguje na příslušnou evropskou směrnici a přináší klíčové změny do právního rámce týkajícího se pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Návrh zahrnuje několik významných změn, které bylo potřeba provést v právní úpravě pojištění odpovědnosti        z provozu vozidla a které reagují na […]

Úpravy konsolidačního balíčku schválené stranami vládní koalice na jednání 23.8.2023

Koalice se shodla na návrzích úprav a doplnění konsolidačního balíčku, které budou předloženy jako společný pozměňovací návrh všech koaličních stran. Souhrnný dopad pozměňovacích návrhů na státní rozpočet je přibližně neutrální, byla dodržena zásada, že i po změnách zůstává objem konsolidace v zásadě stejný.  Další legislativní postup pozměňovacího návrhu:   schválené změny zpracuje MF do jednoho pozměňovacího návrhu, […]

Ozdravný balíček prošel v PS PČR prvním čtením

Poslanecká sněmovna v prvním čtení schválila návrh ozdravného balíčku, který obsahuje soubor novel celkem 63 zákonů. Cílem balíčku je zlepšení salda státního rozpočtu systémovým a dlouhodobě udržitelným způsobem v následujících dvou letech o celkem 150,7 mld. Kč. Druhé čtení v Poslanecké sněmovně proběhne po skončení sněmovních prázdnin tak, aby opatření snižující deficit státního rozpočtu v roce 2024 o […]

Přesunout se na začátek