Platby zdravotního pojištění ve 2024

Platby zdravotního pojištění v roce 2024
Kolik se platí zdravotní pojištění v roce 2024?

Přehled výše minimálních záloh na zdravotní pojištění pro rok 2024 uvádíme u jednotlivých skupin plátců. Abyste nezapomněli včas zaplatit pojistné na zdravotní pojištění či zálohy na ně, připojujeme také přehled termínů splatností.

Zálohy na zdravotní pojištění u OSVČ

Minimální záloha na zdravotní pojištění OSVČ je navázána na průměrnou mzdu v národním hospodářství, z tohoto důvodu se každý rok výše minimální zálohy mění. Od 1. 1. 2024 je minimální výše zálohy na zdravotní pojištění OSVČ stanovena na částku 2 968 Kč.

Zálohy OSVČ jsou splatné od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího. V praxi to znamená, že zálohu za leden 2024 je potřeba zaplatit od 1. 1. 2024 do 8. 2. 2024.

OSVČ, které začínají podnikat nebo musí dodržet minimální vyměřovací základ

Odváděnou částku 2 968 Kč musí hradit všechny OSVČ, které zahajují v roce 2024 samostatnou výdělečnou činnost. Navýšit částku minimálních záloh musí také všechny OSVČ, které mají povinnost dodržet minimální vyměřovací základ a dosud platily zálohy nižší než 2 968 Kč.

OSVČ, které nemusí dodržet minimální vyměřovací základ
OSVČ, za které platí pojistné stát (např. důchodci, studenti aj.), nemají povinnost  dodržet minimální vyměřovací základ. Tyto OSVČ však mají povinnost platit zálohy ve výši vypočtené podle svých skutečných příjmů a výdajů.
OSVČ – vedlejší činnost
Osoba samostatně výdělečně činná, která je zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost není jejím hlavním zdrojem příjmů (je tzv. „OSVČ vedlejší“), nemusí platit měsíční zálohy. „OSVČ vedlejší“ odvádí až pojistné ve výši vypočtené v každoročním přehledu o výši daňového základu OSVČ.

Platby za státní pojištěnce

Od 1. 1. 2024 za jednoho státního pojištěnce platí stát pojistné ve výši 2 085 Kč. Tato částka je pro rok 2024 stanovena Nařízením vlády č. 288/2023 Sb. ze dne 6. 9. 2023.


Pojistné OBZP a zaměstnanců

Každoročně se také mění pojistné u osob bez zdanitelných příjmů (OBZPa minimální pojistné zaměstnanců, a to v závislosti na zvyšování minimální mzdy.

Minimální mzda se od 1. 1. 2024 zvyšuje na 18 900 Kč. Výše měsíčního pojistného u OBZP a minimální měsíční zdravotní pojištění u zaměstnanců je stanovena pro rok 2024 na 2 552 Kč.

OBZP
Splatnost pojistného je od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího. Lednovou platbu musí OBZP ve výši 2 552 Kč uhradit zdravotní pojišťovně od 1. 1. 2024 do          8. 2. 2024.

Zaměstnanci
Za zaměstnance odvádí pojistné na zdravotní pojištění zaměstnavatel, a to každý měsíc v termínu od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Tzn. platba za měsíc leden je splatná od 1. 1. 2024 do 20. 2. 2024.

Další informace

Veškeré potřebné informace jsou plátcům pojistného k dispozici na webu VZP v sekci Plátci (vždy v příslušné kategorii).

Zdroj: https://www.vzp.cz/o-nas/tiskove-centrum/otazky-tydne/platby-zdravotniho-pojisteni-v-roce-2024

Platby zdravotního pojištění ve 2024
Přesunout se na začátek