Pojistné z dohod o provedení práce od 2024

Pojistné z dohod o provedení práce od roku 2024

Součástí tzv. konsolidačního balíčku 2024 je koncepční změna účasti na nemocenském pojištění (a s ní spojeným odvodem pojistného na sociální zabezpečení) u zaměstnanců činných na základě dohod o provedení práce. Změna měla být původně účinná od 1.1.2024, ale nakonec byla účinnost těchto změn Poslaneckou sněmovnou odložena na 1.7.2024; nyní musí konsolidační balíček potvrdit ještě Senát.

Současný limit nastavený jako měsíční příjem překračující fixně stanovenou částku 10.000 Kč bude od 1.7.2024 navázán na vývoj průměrné mzdy. Především se však bude sčítat:

  • příjem z dohod o provedení práce plynoucí od jednoho zaměstnavatele
  • příjem z dohod o provedení práce plynoucí od všech zaměstnavatelů.

Podle výše průměrné mzdy pro rok 2024 bude od 1.7.2024 účast na nemocenském pojištění zakládat např.:

  • příjem z jedné dohody o provedení práce u jednoho zaměstnavatele dosahuje měsíčně částky 10.500 Kč (podle současné úpravy zakládá účast na nemocenském pojištění až překročení limitu 10.000 Kč, podle nové úpravy bude rozhodující již dosažení limitu)
  • příjem z několika dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele dosahuje měsíčně částky 10.500 Kč
  • příjem z dohod o provedení práce od více zaměstnavatelů, pokud bude dosaženo měsíčně příjmu 17.500 Kč.

Zdroj: https://www.behounek.eu/l/novinky-pro-zamestnavatele/

Pojistné z dohod o provedení práce od 2024
Přesunout se na začátek