Úpravy konsolidačního balíčku schválené stranami vládní koalice na jednání 5.9.2023

Souhrnný dopad pozměňovacích návrhů na státní rozpočet je přibližně neutrální, byla dodržena zásada, že i po změnách zůstává objem konsolidace v zásadě stejný. 

Další legislativní postup pozměňovacího návrhu: 

 • návrh bude projednán na plenární schůzi Poslanecké sněmovny, která začíná 5. 9. 2023 
PŘEHLED ZMĚN SCHVÁLENÝCH KOALIČNÍMI PARTNERY

Funkční měna – firmy budou moci vést účetnictví v cizí měně

 • možnost účtovat v EUR, USD, GBP od 1. 1. 2024
 • tato možnost se týká firem, které mají většinu transakcí v dané cizí měně

Zaměstnanecké benefity

 • Všechny doposud od daně osvobozené nepeněžní benefity, které zaměstnavatel zaměstnanci poskytne,  budou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob za dané zdaňovací období na straně zaměstnance pouze do výše poloviny průměrné mzdy (aktuálně 20 162 Kč ročně). Zaměstnanec bude moci nadále jako doposud čerpat např. příspěvek na zájezdy, kulturní nebo sportovní akce, na tištěné knihy apod. Konsolidační balíček  ve výčtu existujících benefitů pro zaměstnance nic neškrtá, pouze omezuje osvobození od daně celkové výše benefitů na polovinu průměrné mzdy. 
 • Penzijního spoření se změny navržené v konsolidačním balíčku netýkají, ty zůstanou nadále zvýhodněné stejně. U příspěvku zaměstnavatele na stravování zaměstnance dochází ke sjednocení podmínek pro osvobození takového příspěvku, tj. bez ohledu na jeho formu.

Ponechání 100 % výnosů daně z nemovitých věcí obcím

 • sazby daně se zvýší přibližně na 1,8 násobek
 • veškerý výnos daně z nemovitých věcí ale zůstane obcím, stát na ní nebude mít podíl
 • výměnou za navýšení daně z nemovitých věcí dojde v rámci rozpočtového určení daní k adekvátnímu přerozdělení příjmů u sdílených daní mezi státním rozpočtem a obcemi ve prospěch státu (10 mld. Kč) 

Daň z nemovitých věcí u zemědělských pozemků

 • obcím se dává pravomoc, aby mohly pro zemědělské pozemky (orná půda, vinice, chmelnice, zahrady              a ovocné sady) zavést místní koeficient v rozmezí 0,5 až 1,5 tj. mají možnost zavedením místního koeficientu ve výši 0,5 eliminovat u těchto pozemků zvýšení daně z nemovitých věcí. Zároveň obcím zůstává pravomoc tyto pozemky od daně zcela osvobodit.

Přerozdělení výnosů daně z land-based hazardu 

 • schéma: 55 % státu, 22,5 % obcím podle počtu povolených herních automatů na jejich území, 22,5 % všem obcím podle počtu obyvatel
 • nemění se sazby zdanění hazardu navržené v balíčku – 35 % loterie a herní automaty a 30 % ostatní hazardní hry (např. kurzové sázky)
 • nadále platí, že stát obdrží 100% výnos z online hazardu

Valorizace minimální daně za herní automaty

 • zvýšení minimální daně za 1 herní automat na 13 400 Kč (z 9 200 Kč, kumulovaný index vs. poslední valorizace z r. 2016 činí 1,46)

Zjednodušení evidence dohod o provedení práce

 • návrh spočívá v odbourání některých administrativních povinností z původního návrhu na řešení dohod            o provedení práce, které povedou k celkovému zjednodušení navrhovaného systému
 • podrobnosti připravuje MPSV

DPH 

 • tištěné noviny budou daněny 12% sazbou DPH, stejně jako časopisy

Změna postupného navyšování spotřebních daní z lihu 

 • zkrácení období na 3 roky (2024-2026) z navrhovaných 4 let (2024-2027)
 • zvýšení daně ve schématu 10 +10 + 5 % (místo původního návrhu 10 + 5 + 5 + 5 %)

Mírnější zavádění spotřební daně u alternativních nikotinových produktů (elektronických cigaret                  a nikotinových sáčků) 

 • navrhuje se mírnější přístup u zdanění alternativních produktů 
 • zavádí se 4letý postupný růst zdanění
 • e-cigarety ve 4 letech: 2,5 + 5,0 + 7,5 + 10 Kč/1 ml náplně (místo zvýšení na 10 Kč/1 ml náplně v původním návrhu)
 • u nikotinových sáčků se kromě 4letého časového plánu snižuje i cílová částka daně na 0,4 + 0,8 + 1,2 +1,7 Kč/g (namísto u 3,45 Kč/g v původním návrhu)

DPPO – Zdanění pouze realizovaných kurzových operací

 • týká se tzv. nerealizovaných kurzových rozdílů, které dnes firmy musí dodaňovat, například má-li firma pohledávku v eurech, pak při posílení eura vzniká kurzový zisk, který se dnes zdaňuje, nově bude tento nerealizovaný příjem daňově neúčinný

DPFO – včelaři

 • zůstane osvobození od daně z příjmu, který plyne z chovu včel (do 50 včelstev) v rozsahu 1000 Kč na              1 včelstvo

Zrušení osvobození zvýhodnění u manažerských bytů

 • zrušení výjimky pro odměňování vybraným pracovníkům
 • přechodné ustanovení zajistí, že se zrušení nedotkne osob, které v daných bytech měly bydliště před účinností zákona

Další méně významná opatření

 • zvýšení renty pro prezidenta po skončení funkce nebude navrhováno 

Zdroj: https://www.mfcr.cz/cs/ministerstvo/media/tiskove-zpravy/2023/upravy-konsolidacniho-balicku-schvalene-stranami-v-52702

Úpravy konsolidačního balíčku schválené stranami vládní koalice na jednání 5.9.2023
Přesunout se na začátek