Úpravy konsolidačního balíčku schválené stranami vládní koalice na jednání 23.8.2023

Koalice se shodla na návrzích úprav a doplnění konsolidačního balíčku, které budou předloženy jako společný pozměňovací návrh všech koaličních stran.

Souhrnný dopad pozměňovacích návrhů na státní rozpočet je přibližně neutrální, byla dodržena zásada, že i po změnách zůstává objem konsolidace v zásadě stejný. 

Další legislativní postup pozměňovacího návrhu: 

 •  schválené změny zpracuje MF do jednoho pozměňovacího návrhu, který předloží všech pět koaličních stran společně
 • návrh bude projednán na plenární schůzi Poslanecké sněmovny, která začíná 5. 9. 2023 
PŘEHLED ZMĚN SCHVÁLENÝCH KOALIČNÍMI PARTNERY

Funkční měna – firmy budou moci vést účetnictví v cizí měně

 • možnost účtovat v EUR, USD, GBP od 1. 1. 2024
 • tato možnost se týká firem, které mají většinu transakcí v dané cizí měně

Zaměstnanecké benefity

 • u vymezených daňových benefitů bude zavedeno souhrnné zastropování na úrovni poloviny průměrné mzdy 

Ponechání 100 % výnosů daně z nemovitých věcí obcím

 • sazby daně se zvýší přibližně na 1,8 násobek
 • veškerý výnos daně z nemovitých věcí ale zůstane obcím, stát na ní nebude mít podíl
 • výměnou za navýšení daně z nemovitých věcí dojde v rámci rozpočtového určení daní k adekvátnímu přerozdělení příjmů u sdílených daní mezi státním rozpočtem a obcemi ve prospěch státu (10 mld. Kč) 

Daň z nemovitých věcí u zemědělských pozemků

 • obcím se dává pravomoc, aby mohly pro zemědělské pozemky (orná půda, vinice, chmelnice, zahrady              a ovocné sady) zavést místní koeficient v rozmezí 0,5 až 1,5 tj. mají možnost zavedením místního koeficientu ve výši 0,5 eliminovat u těchto pozemků zvýšení daně z nemovitých věcí. Zároveň obcím zůstává pravomoc tyto pozemky od daně zcela osvobodit.

Přerozdělení výnosů daně z land-based hazardu 

 • schéma: 55 % státu, 22,5 % obcím podle počtu povolených herních automatů na jejich území, 22,5 % všem obcím podle počtu obyvatel
 • nemění se sazby zdanění hazardu navržené v balíčku – 35 % loterie a herní automaty a 30 % ostatní hazardní hry (např. kurzové sázky)
 • nadále platí, že stát obdrží 100% výnos z online hazardu

Valorizace minimální daně za herní automaty

 • zvýšení minimální daně za 1 herní automat na 13 400 Kč (z 9 200 Kč, kumulovaný index vs. poslední valorizace z r. 2016 činí 1,46)

Zjednodušení evidence dohod o provedení práce

 • návrh spočívá v odbourání některých administrativních povinností z původního návrhu na řešení dohod            o provedení práce, které povedou k celkovému zjednodušení navrhovaného systému
 • podrobnosti připravuje MPSV

DPH 

 • tištěné noviny budou daněny 12% sazbou DPH, stejně jako časopisy

Změna postupného navyšování spotřebních daní z lihu 

 • zkrácení období na 3 roky (2024-2026) z navrhovaných 4 let (2024-2027)
 • zvýšení daně ve schématu 10 +10 + 5 % (místo původního návrhu 10 + 5 + 5 + 5 %)

Mírnější zavádění spotřební daně u alternativních nikotinových produktů (elektronických cigaret                  a nikotinových sáčků) 

 • navrhuje se mírnější přístup u zdanění alternativních produktů 
 • zavádí se 4letý postupný růst zdanění
 • e-cigarety ve 4 letech: 2,5 + 5,0 + 7,5 + 10 Kč/1 ml náplně (místo zvýšení na 10 Kč/1 ml náplně v původním návrhu)
 • u nikotinových sáčků se kromě 4letého časového plánu snižuje i cílová částka daně na 0,4 + 0,8 + 1,2 +1,7 Kč/g (namísto u 3,45 Kč/g v původním návrhu)

DPPO – Zdanění pouze realizovaných kurzových operací

 • týká se tzv. nerealizovaných kurzových rozdílů, které dnes firmy musí dodaňovat, například má-li firma pohledávku v eurech, pak při posílení eura vzniká kurzový zisk, který se dnes zdaňuje, nově bude tento nerealizovaný příjem daňově neúčinný

DPFO – včelaři

 • zůstane osvobození od daně z příjmu, který plyne z chovu včel (do 50 včelstev) v rozsahu 1000 Kč na 1 včelstvo

Zrušení osvobození zvýhodnění u manažerských bytů

 • zrušení výjimky pro odměňování vybraným pracovníkům
 • přechodné ustanovení zajistí, že se zrušení nedotkne osob, které v daných bytech měly bydliště před účinností zákona

Další méně významná opatření

 • zvýšení renty pro prezidenta po skončení funkce nebude navrhováno

Zdroj: https://www.mfcr.cz/cs/ministerstvo/media/tiskove-zpravy/2023/upravy-konsolidacniho-balicku-schvalene-stranami-v-52702

Úpravy konsolidačního balíčku schválené stranami vládní koalice na jednání 23.8.2023
Přesunout se na začátek