Měsíc: Srpen 2023

Vláda schválila návrh zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Vláda dnes schválila návrh zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Návrh reaguje na příslušnou evropskou směrnici a přináší klíčové změny do právního rámce týkajícího se pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Návrh zahrnuje několik významných změn, které bylo potřeba provést v právní úpravě pojištění odpovědnosti        z provozu vozidla a které reagují na […]

Úpravy konsolidačního balíčku schválené stranami vládní koalice na jednání 23.8.2023

Koalice se shodla na návrzích úprav a doplnění konsolidačního balíčku, které budou předloženy jako společný pozměňovací návrh všech koaličních stran. Souhrnný dopad pozměňovacích návrhů na státní rozpočet je přibližně neutrální, byla dodržena zásada, že i po změnách zůstává objem konsolidace v zásadě stejný.  Další legislativní postup pozměňovacího návrhu:   schválené změny zpracuje MF do jednoho pozměňovacího návrhu, […]

Přesunout se na začátek