Měsíc: Duben 2023

Akční plán rovného odměňování žen a můžu 2023-2026

Nová evropská legislativa pomůže snižovat neoprávněné rozdíly v odměňování žen a mužů Včera byla formálně na unijní úrovni přijata takzvaná směrnice o transparentnosti odměňování. Na základě této legislativy nyní začíná proces zvyšování transparentnosti v odměňování ve všech členských státech EU. Cílem je zamezit diskriminaci, kdy ženy za stejnou či rovnocennou práci dostávají méně zaplaceno. Do […]

Novela zákoníku práce

Vláda schválila novelu zákoníku práce. Stanoví se pravidla pro home office, „dohodáři“ budou mít nárok na dovolenou Novelu zákoníku práce, kterou předložilo MPSV, dnes schválila vláda. Návrhem především dochází ke transpozici několika směrnic, novela ale přináší i další novinky nad rámec transpozice. Mezi hlavní změny patří zakotvení práce na dálku. Novinkou bude mimo jiné možnost […]

Přesunout se na začátek