Způsoby a termíny pro podání přehledu OSVČ

Způsobů, jak můžete doručit Všeobecné zdravotní pojišťovně Přehled o výši daňového základu OSVČ, je několik – elektronicky, poštou i osobně. Záleží na vás, který způsob si zvolíte. Lhůta pro podání přehledu OSVČ se odvíjí od skutečného data pro podání daňového přiznání – termíny pro podání v roce 2023 jsou uvedeny v textu níže.

Elektronické podání

Nejjednodušší a nejrychlejší je podání přehledu v aplikaci Moje VZPInteraktivní formulář sám načte  většinu potřebných dat – čerpá informace přímo ze systému VZP (např. úhrn zaplacených záloh, dobu pojištění). OSVČ vyplní výši daňového základu a pak během pár minut zkontroluje automaticky vyplněná data        a případně doplní chybějící údaje, které systém VZP nemá k dispozici. Interaktivní formulář také sám doplní úhrn zaplacených záloh a spočítá pojistné včetně případného přeplatku nebo nedoplatku na pojistném.

Přehled OSVČ lze také podat přes VZP Point nebo datovou schránkou (i48ae3q).

Další možnosti podání

Vyberete-li si jiný způsob podání, kterými jsou osobní odevzdání na pobočce VZP nebo zaslání poštou,    můžete využít webový interaktivní formulář, který je určený pro vyplnění a následné vytištění (nelze ho podepsat elektronicky). Interaktivní formulář sám spočítá pojistné a novou výši záloh – i s poučením pro správné vyplnění je zveřejněný na webových stránkách VZP. Papírový tiskopis pro podání přehledu OSVČ si  také samozřejmě můžete vyzvednout na kterékoli pobočce VZP.

Vyplněný a podepsaný tiskopis odešlete na adresu VZP ČR, P.O.BOX 111, 586 11, Jihlava. Případně ho  také můžete osobně doručit na kteroukoli pobočku VZP.

Termíny pro podání přehledu OSVČ u zdravotní pojišťovny

OSVČ má povinnost zdravotní pojišťovně přehled předložit nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém  měla podat daňové přiznání. Případný nedoplatek je třeba uhradit do osmi dnů od data, kdy byl (nebo podle zákona měl být) přehled podán.

Závazné termíny pro podání přehledu OSVČ

  • do 11. 4. 2023, nemáte-li povinnost podat daňové přiznání
  • do 3. 5. 2023, pokud podáváte daňové přiznání bez daňového poradce
  • do 2. 6. 2023 v případě, že podáváte daňové přiznání elektronicky
  • do 3. 8. 2023, podáváte-li daňové přiznání s daňovým poradcem

Další užitečné informace k Přehledu o výši daňového základu OSVČ naleznete v rubrice Plátci – Informace.

Zdroj: https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/zpusoby-a-terminy-pro-podani-prehledu-osvc

Způsoby a termíny pro podání přehledu OSVČ
Přesunout se na začátek