Chyby při podávání daňového přiznání za 2022

Jak se vyhnout nejčastějším chybám při podávání daňového přiznání a na jaké změny platné od roku 2022 nezapomenout?

Finanční správa připomíná poplatníkům daně z příjmů fyzických osob, že na podání daňového přiznání v tzv. papírové podobě zbývá necelý měsíc. Velká část veřejnosti ho podává až v posledních dnech před koncem termínu, a proto Finanční správa upozorňuje na změny a novinky platné pro přiznání za rok 2022  a na nejčastější chyby daňových poplatníků, aby měli dostatek času se jim vyvarovat.

Termín pro podání tzv. papírových daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob letos připadá na pondělí        3. dubna 2023. Lhůta pro daňové přiznání podané elektronicky je o měsíc delší a posledním dnem pro elektronické podání je úterý 2. května 2023. Pokud daňové přiznání podává za daňový subjekt daňový poradce nebo advokát, je lhůta pro jeho podání delší, a to do pondělí 3. července 2023. Stejná lhůta platí i pro daňové subjekty, které mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Jakým chybám se mají poplatníci vyhnout?

Zřizování datových schránek a podání přiznání v nesprávném formátu PDF

Od nového roku jsou ze zákona zřizovány datové schránky pro OSVČ a právnické osoby, které datovou schránku dosud nemají. Se zpřístupněním datové schránky podnikající fyzické osoby zřizované ze zákona je spojena povinnost osoby, které byla tato datová schránka zpřístupněna, podat daňové přiznání elektronicky, a to ve vztahu k těm podáním, která se vztahují k činnosti, ve které alespoň částečně vystupuje jako podnikající fyzická osoba.

V takovém případě lze k podání daňového přiznání finančnímu úřadu v elektronické formě využít nejen datovou schránku, ale i některý z jiných možných způsobů autorizované elektronické komunikace na dálku. Doporučujeme elektronicky podat přiznání prostřednictvím portálu MOJE daně. Při zpracování elektronického přiznání pak daňové subjekty často chybují v tom, že přiznání sice pošlou na finanční úřad pomocí datové schránky, ale            v nesprávném formátu. Elektronické přiznání musí být podáno v předepsaném formátu XML a nelze ho elektronicky podat ve formátu PDF.

Informační shrnutí a nejčastější dotazy a odpovědi k datovým schránkám jsou k dispozici na webu Finanční správy.

Uplatňování slev na dani

Poplatníci by měli věnovat zvýšenou pozornost při uplatňování nároku na odčitatelné položky od základu daně      a slev na dani, zda na ně mají ze zákona nárok a případně v jaké výši.

 • V nesprávné výši bývá uplatňováno například školkovné, poplatníci si tuto slevu uplatňují v maximální možné výši, ačkoliv reálně zaplatili částku nižší.
 • U slevy na vyživované dítě dochází k uplatnění dítěte/dětí souběžně oběma rodiči.
 • Chybně se uplatňují i slevy na manželku nebo manžela, a to z důvodu nezahrnutí některých příjmů do vlastního příjmu manželky nebo manžela, např. nemocenských dávek, podpory v nezaměstnanosti nebo mateřské.
 • U nezdanitelných částí základu daně dochází k jejich nárokování, i když ze zákona nárok nevzniká, například úroky z hypotéky poskytnuté na bydlení si uplatňuje i ten, kdo není vlastníkem nemovitosti nebo nemovitost není používána k trvalému bydlení, ale např. k rekreaci nebo nájmu.

Vracení přeplatku na dani z příjmů

Součástí formuláře daňového přiznání je i žádost o vrácení přeplatku. Pokud je výsledkem daňového přiznání přeplatek, měl by se podávající ujistit, že přiznání bylo podepsáno a vyplněno nejenom v prohlášení o uvedených údajích, ale také v části žádosti o vrácení přeplatku na samotném konci formuláře přiznání.

 • Jedná se o dvě podání, tj. daňové přiznání a žádost o vrácení přeplatku a obě tato podání musí být podepsána.
 • Přeplatky se začínají zpracovávat a vyplácet až po lhůtě pro podání přiznání (do 30 dnů, tj. po 3. dubnu), a to platí i pro poplatníky, kteří podali daňové přiznání v předstihu.
 • Toto se netýká případů, kdy finanční úřad zahájí kontrolní postup (typicky postup k odstranění pochybností), ani případů, kdy poplatník podá daňové přiznání opožděně.

Jaké změny v zákoně o daních z příjmů od roku 2022 platí?

V zákoně o daních z příjmů nastaly významné změny, které se týkají fyzických osob za zdaňovací období roku 2022, a je třeba na ně při vyplňování přiznání pamatovat.

 • Zvýšení základní slevy na poplatníka na částku 30 840 Kč
 • Nová sleva na dani za zastavenou exekuci
 • Úprava osvobození pro daňové nerezidenty výnosů z dluhopisů emitovaných v zahraničí českými subjekty
 • Fyzické osoby si mohou i v roce 2022 uplatnit dar jako nezdanitelnou část základu daně až do výše 30 % základu daně. Finanční správa k tomuto tématu vydala Informaci k prokazování darů v souvislosti s válkou na Ukrajině, která je zveřejněna na webu Finanční správy.

Veřejnost také zajímá, jak a jestli se daní jednorázový příspěvek na dítě vyplacený v roce 2022. Na základě zákona o jednorázovém příspěvku na dítě vyplácely Úřady práce v uplynulém roce jednorázový příspěvek na    dítě ve výši 5 000 Kč. Jedná se o příjem od daně osvobozený a příspěvek náleží dítěti, tudíž nebude v přiznání započítáván do limitu 68 000 Kč vlastních příjmů manžela či manželky.

Detaily k výše zmíněným novinkám a dalším změnám v zákoně o daních z příjmů jsou k nalezení v informaci na webových stránkách Finanční správy.

Zdroj: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy-gfr/tiskove-zpravy-2023/jak-se-vyhnout-nejcastejsim-chybam-podani

Chyby při podávání daňového přiznání za 2022
Přesunout se na začátek