Měsíc: Prosinec 2022

Jaké nejen daňové novinky přinese rok 2023?

Pro rok 2023 připravilo Ministerstvo financí řadu změn, které mohou pozitivně ovlivnit občany      a firmy v ČR. Novinky se budou mimo jiné týkat podmínek daňové evidence, možnosti zbavení    se daňových povinností a nedoplatků nebo zavedení jednodenní síťové jízdenky na železniční dopravu. Roční limit pro povinnou registraci k DPH se zvýší z 1 […]

Cestovní náhrady 2023

Přehled základních předpisů pro cestovní náhrady Základní zákonná úprava Zahraniční stravné – základní sazby Další cestovní náhrady – základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a průměrná cena pohonných hmot Zvláštní zákony a nařízení Související daňové předpisy do roku 2008 Základní zákonná úprava Zákoník práce č. 262/2006 Sb. část VII zákoníku práce č. […]

Senát schválil úplné zrušení EET

Návrh Ministerstva financí na zrušení zákona o evidenci tržeb, který by měl nabýt účinnosti k        1. lednu 2023, dnes schválil Senát. To znamená, že se od příštího roku již nevrátí zákonná povinnost elektronicky evidovat tržby, která byla od konce března 2020 do konce roku 2022  pozastavena v důsledku covidové pandemie. Zákon teď […]

Informace k novele zákona o DPH

Informace k novele zákona o DPH – zvýšení hodnoty obratu pro vznik plátcovství na 2 000 000 Kč (právní úprava účinná od 3. 12. 2022) Dnem 1. 1. 2023 nabyde účinnosti novela zákona o DPH, která mimo jiné zvyšuje limit obratu pro vznik plátcovství z 1 000 000 Kč na 2 000 000 Kč. Tato novela […]

Minimální platba pojistného na nemocenské pojištění OSVČ ve 2023

Minimální platba pojistného na nemocenské pojištění OSVČ bude od ledna činit 168 Kč Česká správa sociálního zabezpečení upozorňuje osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které jsou dobrovolně účastny nemocenského pojištění, že od ledna 2023 je stanovena nová minimální výše platby pojistného na nemocenské pojištění, a to ve výši 168 Kč. Pojistné na nemocenské pojištění OSVČ je stanoveno […]

Přesunout se na začátek