Změny v placení paušální daně na 2023

Změny v placení paušální daně na rok 2023

Od ledna 2023 se pro poplatníky v paušálním režimu mění paušální zálohy v celkovou výši 6 208 Kč za kalendářní měsíc.

Poplatníkům v paušálním režimu se pro rok 2023 mění celková výše paušální zálohy za kalendářní měsíc a nově bude činit 6 208 Kč. V jedné měsíční platbě paušální daně je zahrnuto minimální zdravotní pojistné ve výši            2 722 Kč, minimální sociální pojistné ve výši 3 386 Kč, a daň z příjmů ve výši 100 Kč. Poplatníci, kteří již vstoupili do paušálního režimu, by si tak měli změnit zálohy na trvalém příkazu k úhradě na novou výši od ledna 2023. Záloha je splatná vždy do 20. dne kalendářního měsíce, na který se záloha platí, případně ji lze předplatit na několik měsíců či dokonce na celý rok dopředu.

Další informace, související s navrženou novelou institutu paušální daně, která je nyní v legislativním procesu, budou zveřejněny na webu Finanční správy po vydání novely zákona ve Sbírce zákonů.

Zdroj: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/pausalni-dan/obecne-informace

Změny v placení paušální daně na 2023
Přesunout se na začátek