Aktualizované tiskopisy DPZ a DPS

Upozornění k tiskopisům DPZ a DPS za zdaňovací období 2022 a pro zdaňovací období 2023

Upozorňujeme plátce daně z příjmů ze závislé činnosti a tvůrce mzdových programů na aktualizované tiskopisy na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a na dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2022 a pro zdaňovací období 2023.

Tiskopis (MFin 25 5459/1 vzor 27)
„Pokyny k vyplnění Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnost za zdaňovací období roku 2022“ se použijí pro podání Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2022.

Tiskopis (MFin 25 5490/1 vzor č. 22)
Příloha č. 1 „Počet zaměstnanců ke dni 1. 12. 2022“ je povinnou přílohou Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2022.

Tiskopis (MFin 25 5457/B vzor č. 3)
Tiskopis byl rozšířen o novou slevu na dani podle ustanovení § 35 odst. 4 zákona o daních z příjmů „Sleva za zastavenou exekuci“. Současně bylo provedeno nové členění tiskopisu, které je v souladu s tiskopisem MFin        25 5460/1 Výpočet daně a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2022.

„Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2022“ je určena pro poplatníky,  kteří žádají plátce daně o provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2022    a nárokují slevu za zastavenou exekuci. Starší vzory tiskopisu lze použít za předpokladu, že poplatníci nebudou uplatňovat slevu za zastavenou exekuci a v případě použití vzoru č. 1 nebudou uplatňovat ani úroky z úvěru na financování bytových potřeb.

Tiskopis (MFin 25 5460/1 vzor č. 27)
„Výpočet daně a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2022“ zahrnuje novou slevu na dani podle § 35 odst. 4 zákona o daních z příjmů „Slevu za zastavenou exekuci“.

Tiskopis (MFin 25 5460 vzor č. 31)
„Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za období 2023“

Tiskopis (MFin 25 5460/A vzor č. 10)
„Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z těchto příjmů za kalendářní měsíce 2023“

Na základě požadavku veřejnosti byly v aktualizovaných tiskopisech, které jsou obsahem tohoto upozornění, barevně označeny provedené úpravy.

Dále upozorňujeme, že v listinné podobě budou plátcům daně k dispozici na finančních úřadech a jejich územních pracovištích pouze tyto tiskopisy:
tiskopis (MFin 25 5457 vzor. č. 26) „Prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti“ a tiskopis (MFin 25 5457/B vzor č. 3) „Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění“.

Všechny aktuální tiskopisy pro oblast daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti budou k dispozici na webových stránkách Finanční správy, v části „Daňové tiskopisy“, Databáze daňových tiskopisů po označení údaje Rok „2023“. 

Zdroj: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/danove-tiskopisy/upozorneni-mf-k-tiskopisum/dan-z-prijmu-fyzickych-osob-ze-zavisle/upozorneni-k-tiskopisum-dpz-a-dps-za

 

 

Aktualizované tiskopisy DPZ a DPS
Přesunout se na začátek