Zrušení EET

Přerušení EET do 31.12.2022 – zrušení EET od 1.1.2023

Novela zákona o EET č. 256/2019 Sb. od 1.5.2020 měla jednak rozšířit evidenci hotovostních tržeb na všechny obory podnikání, jednak zavedla možnost (pouze pro určitou skupinu podnikatelů) evidovat tržby ve  zvláštním režimu.

Na základě zákona 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu s účinností od 27.3.2020 nebylo nutné evidovat tržby podle zákona o evidenci tržeb; další novela č. 449/2020 Sb. toto přerušení evidence tržeb prodloužila až do 31.12.2022.

Aktuálně tedy evidence tržeb funguje na dobrovolné bázi a od 1.1.2023 by se obnovila v rozsahu, v jakém měla být spuštěna od 1.5.2020. V současné době je však projednáván vládní návrh na úplné zrušení evidence tržeb – Poslanecká sněmovna by tento návrh mohla schválit během října; přitom bude projednáván pozměňovací návrh poslankyně Schillerové na dobrovolné evidování tržeb i po 1.1.2023. V současné době totiž není EET povinné, nicméně dobrovolně tržby evidovat lze. V případě úplného zrušení EET (jak jej navrhla vláda) by nebylo možné tržby evidovat ani dobrovolně.

Zdroj: https://www.behounek.eu/l/novela-eet/

Zrušení EET
Přesunout se na začátek