DPH v roce 2022-2023

DPH v roce 2022 a 2023

Zásadní změny DPH shrnuje článek Změny DPH. Tento článek se zaměřuje na aktuální novinky roku 2022 a na připravované změny od roku 2023.

S účinností od 10.8.2022 bylo novelizováno prováděcí nařízení 361/2014 Sb., pokud jde o vymezení vybraného zboží, u kterého se v tuzemsku uplatňuje režim přenesení daňové povinnosti. Vybrané zboží je vymezeno ve vazbě na celní nomenklaturu a změny této nomenklatury k 1.1.2022 nebyly včas promítnuty do prováděcího nařízení. Po novelizaci od 10.8.2022 prováděcí nařízení věcně odpovídá právní úpravě platné do 31.12.2021 – vybraným zbožím jsou tak např. mobilní telefony zařazené dle celní nomenklatury platné do 31.12.2021 jako    8517 12 00 a podle celní nomenklatury platné od 1.1.2022 přeřazené do kódu 8517 13 00 nebo 8517 14 00. Finanční správa se ke změně prováděcího nařízení vyjádřila ZDE.

Pro dopravce platí generální pardon umožňující uhradit DPH např. za červenec či srpen 2022 – více v informaci rozeslané 24.3.2022 na e-maily registrované k bezplatnému odběru novinek a v informaci finanční správy. K oznámení lze využít webovou aplikaci Finanční správy.

1.1.2022 došlo mimo jiné novelou 371/2021 Sb. ke změně právní úpravy v sazbách DPH u zdravotnických prostředků a jejich oprav – viz článek Sazby DPH; Finanční správa se v této souvislosti 3.3.2022 vyjádřila k uplatnění sazby DPH u kontaktních čoček

Zákon o DPH je novelizován doprovodným zákonem k novelizaci stavebního zákona č. 284/2021 Sb. – jedná se    o poměrně významnou změnu související se stavebním právem (např. pokud jde o uplatnění snížené sazby daně u výstavby rodinných či bytových domů), a to s účinností od 1.7.2023.

V průběhu roku 2022 byl zákon o DPH novelizován novelou zákona o spotřebních daních č. 93/2022 Sb., jejíž součástí jsou i výjimky z DPH kvůli pandemii covid-19. Součástí novely je také implementace směrnice 2019/2235 (viz praktická informace Směrnice EU o DPH) zavádějící od 1.7.2022 osvobození zboží a služeb poskytnutých ozbrojeným silám členských států EU, pokud se tyto síly podílejí na SBOP EU.

Kromě výše zmíněného generálního pardonu pro odvod DPH u dopravců byl s účinností od 23.6.2022 zrušen také generální pardon promíjející v období od 1.11. do 31.12.2021 daň u dodání elektřiny a plynu – viz článek Změny DPH.

Pokud jde o zvýšení obratu pro povinnou registraci k DPH na 2 mil. Kč či parametrické úpravy kontrolního hlášení (určité zmírnění současných nepřiměřeně tvrdých pokut a nová úprava pro počítání lhůty výzev k opravě kontrolního hlášení doručovaných do datové schránky), tak tyto změny vláda schválila 22.6.2022 a nyní je musí projednat obě komory Parlamentu. Definitivní schválení těchto změn lze očekávat až koncem roku 2022.

Ke zvýšení hranice obratu rozhodného pro povinnou registraci k DPH z 1 na 2 miliony korun by přitom mělo dojít již od 1.1.2023.

Zdroj: https://www.behounek.eu/l/novela-dph/

DPH v roce 2022-2023
Přesunout se na začátek