Předávání účetní závěrky do sbírky listin

Vybrané dotazy a odpovědi k předávání účetní závěrky do sbírky listin prostřednictvím správce daně

Finanční správa upozorňuje na správné vyplnění e-mailu v souvislosti s předáváním účetních závěrek prostřednictvím správce daně rejstříkovému soudu.

 

Vybrané dotazy k předávání účetní závěrky do sbírky listin prostřednictvím správce daně | Daň z příjmů právnických osob | Dotazy a odpovědi | Daň z příjmů | Daně | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz) 

Zdroj: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/novinky/novinky-2022/vybrane-dotazy-a-odpovedi-12082022

Předávání účetní závěrky do sbírky listin
Přesunout se na začátek