Měsíc: Srpen 2022

Sleva 5 % na pojistném při částečném úvazku

Zaměstnavatelé, kteří mají zaměstnance se zkrácenou pracovní dobou, si budou moci poprvé za únor roku 2023 uplatnit slevu ve výši 5 % na sociální pojištění. Jaké podmínky musí zaměstnanci splňovat a co pro to musí zaměstnavatelé udělat? Od příštího roku budou mít zaměstnavatelé možnost u konkrétní skupiny zaměstnanců, pracujících na částečný úvazek, uplatnit 5% slevu na sociální zabezpečení placeném zaměstnavatelem (dále také jen „sleva na pojistném“). […]

Sazby cestovních náhrad – změny

Sazby cestovních náhrad 2022 Tato informace obsahuje sazby tuzemského a zahraničního stravného a sazby za použití automobilu platné pro  rok 2022. Během roku 2022 přitom došlo k několika změnám: s účinností od 12.3.2022 došlo ke zvýšení ceny elektřiny pro účely výpočtu náhrady za spotřebované   pohonné hmoty od 14.5.2022 došlo ke zvýšení ceny benzínu 95 oktanů a nafty […]

DPH v roce 2022-2023

DPH v roce 2022 a 2023 Zásadní změny DPH shrnuje článek Změny DPH. Tento článek se zaměřuje na aktuální novinky roku 2022 a na připravované změny od roku 2023. S účinností od 10.8.2022 bylo novelizováno prováděcí nařízení 361/2014 Sb., pokud jde o vymezení vybraného zboží, u kterého se v tuzemsku uplatňuje režim přenesení daňové povinnosti. Vybrané zboží je vymezeno […]

Aplikace „Moje VZP“

Klienti VZP si nově vyřídí příspěvky na tři kliky v mobilu. Aplikace Moje VZP nabízí mnoho nových možností Všeobecná zdravotní pojišťovna v těchto dnech výrazně rozšířila funkcionality mobilní aplikace Moje VZP. Klienti pojišťovny si tak mohou nově prostřednictvím mobilu ve třech rychlých krocích požádat o příspěvek z fondu prevence, přihlásit ke zdravotní pojišťovně novorozence nebo […]

Klientský portál pro žádost o příspěvek na dítě

Klientský portál pro žádost o příspěvek na dítě běží bez omezení Od uplynulého víkendu je možné požádat o jednorázový příspěvek 5 tisíc korun na dítě. Žádost lze podat osobně na vybraných Czech POINTEch, ale také online pomocí nového klientského portálu MPSV. Aplikace po spuštění    v průběhu víkendu fungovala zcela bez problémů v pilotním režimu. […]

Předávání účetní závěrky do sbírky listin

Vybrané dotazy a odpovědi k předávání účetní závěrky do sbírky listin prostřednictvím správce daně Finanční správa upozorňuje na správné vyplnění e-mailu v souvislosti s předáváním účetních závěrek prostřednictvím správce daně rejstříkovému soudu.   Vybrané dotazy k předávání účetní závěrky do sbírky listin prostřednictvím správce daně | Daň z příjmů právnických osob | Dotazy a odpovědi […]

Přesunout se na začátek