Změny v dani silniční 2022

Novela daně silniční pro rok 2022

V roce 2022 měla zůstat daň silniční beze změny – viz článek Změny v daních 2022. Nicméně nejprve došlo ke zrušení povinnosti platit v roce 2022 zálohy na daň silniční na základě generálního pardonu ministra financí ze dne 24.3.2022 a v nejbližších dnech bude vyhlášena zásadní novela, kterou podepsal prezident 24.5.2022. Nyní tedy novela čeká již jen na vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Poslední zálohou na daň silniční byla záloha splatná 15.12.2021. Pro rok 2022 byla zálohy zrušeny generálním pardonem ministra financí; novela zákona ruší zálohy i do budoucna – počínaje daní silniční za rok 2022 se již daň platí celá jednorázově do konce ledna následujícího roku.

Zrušení platby záloh se týká všech vozidel a všech poplatníků a není podstatné, že je pro rok 2022 upraveno generálním pardonem a nikoli přímo zákonem.- Ke zrušení záloh také v informaci rozeslané 24.3.2022 na            e-maily registrované k bezplatnému odběru novinek a v informaci finanční správy. Pokud byla záloha v roce 2022 uhrazena, jedná se op přeplatek na dani, o jehož vrácení či použití na úhradu jiné daně lze požádat.

Novela zákona o dani silniční obsahuje již pro rok 2022 především tyto změny:

  • předmětem daně silniční jsou pouze nákladní automobily kategorie N2 a N3 a jejich přívěsy kategorie O3 a O4
  • osobní automobily včetně autobusů již vůbec nejsou předmětem daně
  • nákladní automobily s maximální hmotností nad 3,5 tuny a přívěsy nákladních vozidel nad 3,5 tuny v předmětu daně zůstávají, nicméně pro některá je nově stanovena nulová výše daně – např. se nebude platit daň silniční  z nákladního vozidla s 2 nápravami s maximální hmotností do 12 tun nebo z přívěsu do 12 tun
  • reálně tedy daň silniční za rok 2022 budou platit jen provozovatelé těžkých nákladních automobilů a přívěsů    s největší povolenou hmotností od 12 tun a tahačů, a to do konce ledna 2023
  • reálně se za rok 2022 daň neplatí např. za dodávky či střední nákladní automobily do 12 tun a jejich přívěsy
  • u těžkých nákladních automobilů došlo k poměrně významnému snížení daňové povinnosti, u tahačů a přívěsů došlo ke změně koncepce zdanění
  • nově se již nezohledňuje stáří vozidel
  • návěsové soupravy se zdaňují podle nové koncepce – tato koncepce sice snižuje jejich daňové zatížení, avšak např. tandemové soupravy zvýhodňuje ještě více
  • daň se platí jen jednou ročně
  • v daňovém přiznání se uvádí jen ta vozidla, ze kterých se platí daň 

Příklady

1) Podnikatel používá k podnikání osobní automobil. Daň silniční za rok 2021 přiznal a zaplatil. V roce 2022 na základě generálního pardonu nezaplatil zálohu za 1. čtvrtletí.

Podnikateli již nevznikají žádné povinnosti k dani silniční – osobní automobil není počínaje zdaňovacím obdobím roku 2022 předmětem daně.

Registrace k dani silniční bude podnikateli zrušena ze zákona.

Pokud by podnikatel nevyužil generálního pardonu a zálohu uhradil, může požádat o její vrácení anebo o použití na úhradu jiné daně.

2) Podnikatel používá k podnikání několik osobních automobilů, nákladních automobilů do 12 tun, přívěsů do 12 tun a autobusů. Daň silniční za rok 2021 přiznal a zaplatil. V roce 2022 na základě generálního pardonu nezaplatil zálohu za 1. čtvrtletí.

Podnikateli již nevznikají žádné povinnosti k dani silniční – osobní automobily a autobusy nejsou počínaje zdaňovacím obdobím roku 2022 předmětem daně, nákladní automobily a přívěsy do 12 tun mají nulovou sazbu daně.

Registrace k dani silniční bude podnikateli zrušena ze zákona. Přiznání k dani silniční již nebude podávat.

Pokud by např. v roce 2023 pořídil nákladní automobil nad 12 tun, podal by do konce ledna 2024 daňové přiznání a uhradil příslušnou daň.

3) Stejné jako příklad 2 + navíc je provozováno několik nákladních automobilů nad 12 tun a jeden tahač s dvěma návěsy.

I v tomto případě bude registrace k dani silniční zrušena ze zákona. Za rok 2022 bude do konce ledna 2023 podáno daňové přiznání a uhrazena daň za rok 2022.

V daňovém přiznání budou uvedeny jen nákladní automobily nad 12 tun a tahač návěsů (u něj se daň stanoví na základě nejvyšší povolené hmotnosti soupravy).

4) Jak lze postupovat v případě, kdy byla za 1. Q 2022 uhrazena záloha na daň podle starých pravidel a podle nových pravidel vznikne za rok 2022 daňová povinnost.

Lze postupovat např. tak, že se požádá o vrácení uhrazené „zálohy“ a v lednu 2023 se uhradí daň ve výši dle nových pravidel. Pokud by byla daňová povinnost za rok 2022 vyšší, než uhrazená „záloha“, lze přeplatek ponechat nevyužitý a v lednu doplatit příslušný rozdíl.

 

NEBOJTE SE ONLINE KOMUNIKACE S FINANČNÍM ÚŘADEM

Zdroj: https://www.behounek.eu/l/dan-silnicni-novela/

 

Změny v dani silniční 2022
Přesunout se na začátek