Cestovní náhrady od 14.05.22

Cestovní náhrady jsou od čtrnáctého května 2022 znovu vyšší

Zaměstnavatelé, kteří vyšlou v těchto dnech zaměstnance na pracovní cestu automobilem, jim musí ze zákona, opět přidat na cestovních náhradách na pohonné hmoty.

Zaměstnanci, používající při pracovní cestě vlastní auto musí od 14. května dostat více na náhradách na pohonné hmoty

Každý zaměstnanec, který pro svého zaměstnavatele plní pracovní úkoly na pracovní cestě musí samozřejmě i v roce 2022 dostat odpovídající cestovní náhrady mezi které patří i náhrada na pohonné hmoty. Rok 2022 je v daném ohledu mimořádný, protože kvůli řádící prudké inflaci musí zaměstnavatelé uvedenou výši náhrady zvyšovat ve velmi krátké době již podruhé.

Výše cestovních náhrad se pravidelně mění vždy k 1 lednu, což se samozřejmě v roce 2022 stalo také, ale stále prudce stoupající inflace si vyžádala již dvě další změny u pohonných hmot. K první změně došlo ke 12. březnu a znamenala zvýšení cestovní náhrady na pohonné hmoty při použití elektromobilu. K 14. květnu se však vyhláška ohledně náhrad za pohonné hmoty změnila znovu na vyhlášku s číslem 116/2022 a došlo ke zvýšení náhrady za litr benzínu 95 oktanů z 37, 10 Kč náhrada stoupla na 44,50 Kč. Stejný proces nastal také u náhrady za 1litr nafty, kde cena poskočila z 36,10 Kč na aktuálních 47,10 Kč. Cenu za litr benzínu 98 oktanů ani cenu za kilowatthodinu elektřiny u elektromobilů  uvedená vyhláška nezměnila.

Zdroj: https://www.danovy-portal.com/aktuality/cestovni-nahrady-jsou-od-ctrnacteho-kvetna-2022-znovu-vyssi

Cestovní náhrady od 14.05.22
Přesunout se na začátek