Navýšení životního minima od 1.4.2022

Vláda navyšuje životní minimum, více rodin dosáhne na přídavek na dítě

O 10 % se od 1. dubna 2022 mimořádně navýší životní a existenční minimum. Schválila to vláda v reakci  na současnou situaci domácností spojenou s vysokou inflací a růstem cen energií. Navýšení životního      a existenčního minima má dopad i na některé sociální dávky. Více peněz tak dostanou ti, kdo pobírají příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení či příspěvek při pěstounské péči. Navýší se také mimořádná okamžitá pomoc. Zvýší se počet rodin, které dostanou přídavek na dítě a porodné. Opatření se dotkne přibližně 360 tisíc příjemců dávek, navýšení se projeví už v jejich dubnové výplatě.

K navýšení životního a existenčního minima přistupujeme proto, abychom reflektovali zásadní růst cen, a to          v podstatě na všech úrovních. Navíc bohužel přibývá domácností, které se do složité životní situace dostávají ne vlastní vinou, ale vlivem současných událostí, které se týkají nás všech. Byla to pandemie, nyní je to především válka na Ukrajině,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). „Navýšení životního              a existenčního minima o 10 % odráží přibližný nárůst spotřebitelských cen. Výše těchto částek tak bude odrážet nezbytné náklady na potraviny a ostatní základní potřeby,“ dodal.

Navýšení se promítne do některých dávek – přídavku na dítě, porodného, příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení, příspěvku při pěstounské péči či mimořádné okamžité pomoci. „Důležité je i to, že se rozšíří okruh příjemců dávek. Na ty klíčové dávky, např. po narození dítěte a následně přídavek na dítě a také příspěvek na živobytí, dosáhne větší počet českých rodin,“ zdůraznil ministr Jurečka. Opatření se bude týkat asi 360 tisíc lidí,
kteří dávky pobírají. Zároveň platí, že někteří mají nárok na více dávek současně.

Institut životního a existenčního minima se využívá jako východisko při stanovení nároku na příslušné sociální dávky a při výpočtu jejich výše. Zákon upravuje, kdy mohou být částky mimořádné valorizovány. Ke splnění příslušné podmínky nyní došlo, protože nárůst indexu spotřebitelských cen podle Českého statistického úřadu od posledního zvýšení přesáhl 5 %. Částky životního a existenčního minima byly zatím upravovány dvakrát, a to
v lednu 2012 a dubnu 2020.

Životní ani existenční minimum nezahrnuje nezbytné náklady na bydlení. Ochrana a pomoc v oblasti bydlení pro jednotlivce i rodiny s nízkými příjmy se řeší samostatně v rámci systému státní sociální podpory formou příspěvku na bydlení a v systému pomoci v hmotné nouzi. „Už dříve jsme jasně deklarovali, že lidi, kteří jsou ohroženi enormním růstem cen energií, nenecháme bez pomoci. Spustili jsme třeba orientační kalkulačku, která každému ukáže, zda má nárok na adresný příspěvek na bydlení a v jaké výši. Nyní intenzivně pracujeme na tom, abychom co nejvíce zjednodušili příslušné žádosti,“ dodal Jurečka.

Zdroj: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/vlada-navysuje-zivotni-minimum-vice-rodin-dosahne-na-pridavek-na-dite

 

Navýšení životního minima od 1.4.2022
Přesunout se na začátek