Daňové uplatnění pomoci Ukrajině

Vláda schválila možnost daňově uplatnit pomoc Ukrajině
Novelu zákona o daních z příjmů v souvislosti s podporou Ukrajiny předloženou MF dnes schválila vláda. Díky ní by si lidé a firmy mohli zejména odečíst dary na pomoc Ukrajině či ukrajinským uprchlíkům z daní.

„Češi už ve sbírkách neziskovek vybrali na pomoc Ukrajině přes miliardu a půl a desítky milionů korun přibývají každý den. Naším cílem je, abychom tuto rekordní dobročinnou aktivitu dále podpořili také daňově,“ říká ministr financí Zbyněk Stanjura.

Už nyní platí, že finanční dary např. českým pořadatelům sbírek na veřejně prospěšné účely jsou ze zákona odečitatelné od základu daně. Při schválení novely by bylo nově možné odečíst z daní také bezúplatná plnění poskytnutá v roce 2022 za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny. Současně bude umožněno daňově uplatnit dary poskytnuté v roce 2022 přímo Ukrajině (např. prostřednictvím ukrajinského velvyslanectví) nebo ukrajinským neziskovým organizacím. Další navrhovanou úpravou je, aby možnost odečtu bezúplatného plnění od základu daně směli využít i daňoví poplatníci z Ukrajiny, pokud jejich zdanitelné příjmy ze zdrojů na území ČR tvoří 90 % zdanitelných příjmů. Stávající znění zákona totiž dosud umožňuje daňový odečet pouze daňovým rezidentům ČR, resp. za určitých podmínek ze zemí Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.

Z pohledu příjemce bezúplatného plnění platí, že příjmy na humanitární nebo charitativní účely nebo do veřejných sbírek pořádaných právnickými osobami jsou již dnes osvobozeny od daně z příjmů. Nově bude v roce 2022 osvobozen i bezúplatný příjem poskytnutý za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny, tj. na základě novely se nebude uplatňovat případná srážková daň. Osvobozen od daně bude letos také příjem ukrajinských zaměstnanců, když firma jim a jejich rodinným příslušníkům poskytne ubytování v ČR kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině. Dále pokud zaměstnanec obdrží od svého zaměstnavatele peněžní dar za účelem pomoci v tíživé životní situaci, bude tento dar osvobozen od daně z příjmů jakožto bezúplatné plnění obdržené z humanitárních nebo charitativních důvodů.

Sněmovna by nyní mohla s návrhem novely vyslovit souhlas již v prvním čtení. Účinnost novely zákona by mohla nastat zhruba na přelomu dubna a května, přičemž zákonem bude zajištěna zpětná účinnost od začátku roku 2022. Finanční správa proto bude již nyní postupovat v souladu s plánovanou změnou zákona. Co se týče rozpočtových dopadů odhadujeme, že v roce 2023 se novela na inkasu příjmových daní na úrovni veřejných rozpočtů negativně projeví ve výši nižších stovek milionů korun.

Konkrétní přehled daňových změn předkládané novely naleznete zde:

Zdroj: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2022/mf-navrhlo-moznost-danove-uplatnit-pomoc-46783/

Daňové uplatnění pomoci Ukrajině
Přesunout se na začátek