Sberbank CZ

Informace pro klienty Sberbank CZ

Finanční správa reaguje na současnou situaci a zastavila veškerý převod peněžních prostředků ze strany finančních úřadů na účty Sberbank CZ, a. s., kód banky 6800. Uvedené se může týkat například vyplácení přeplatků a kompenzačního bonusu. Zároveň již finanční úřady zaznamenaly situace, kdy poplatník nemůže hradit své daňové povinnosti kvůli faktické nedostupnosti svých finančních prostředků v této bance.

Změna registračních údajů

Pokud má být poplatníkovi vrácen přeplatek nebo vyplacen kompenzační bonus, je nyní nutné oznámit správci daně změnu čísla bankovního účtu. Poplatník tak může učinit podáním Oznámení o změně registračních údajů (je-li u správce daně registrován), v němž změní či zruší příslušný účet. Pokud již požádal o vrácení přeplatku, pak může doplnit žádost o změnu čísla účtu uvedeného v žádosti pro vrácení vratitelného přeplatku například na dani z příjmů. V případě již podané žádosti o kompenzační bonus je třeba doplnit tuto žádost o změnu bankovního účtu.

Změnu registračních údajů doporučujeme udělat prostřednictvím příslušného formuláře Oznámení o změně registračních údajů dostupného v aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu, v záložce Registrace.    Jestliže má daňový subjekt zřízenu datovou schránku ze zákona, musí formulář podat elektronicky.

Nedostupné finanční prostředky

Doporučujeme, aby daňové subjekty nedostupnost svých finančních prostředků řešily ve spolupráci                  s příslušným správcem daně. Jednou z možností je odklad platby daně, o který lze požádat prostřednictvím webové aplikace Finanční správy Žádost o povolení posečkání. Informace k vyplnění žádosti a jejím podmínkám jsou dostupné v informačním letáku: https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-sprava-dani-a-poplatku/2020-07-22_Info-GFR-k-POSECKANI-uhrady-dane.pdf.

Více informací k postupu České národní banky naleznete v tiskové zprávě ČNB: ČNB zahájila kroky k odejmutí licence Sberbank CZ – Česká národní banka (cnb.cz).

Často kladené otázky a odpovědi ČNB najdete na: Co opatření ČNB vůči Sberbank CZ znamená? – Česká národní banka (cnb.cz)

Zdroj: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/novinky/novinky-2022/informace-pro-klienty-sberbank-cz

Sberbank CZ
Přesunout se na začátek