Sociální zabezpečení 2022

Přehled nejdůležitějších údajů pro sociální zabezpečení v roce 2022

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) přináší přehled důležitých údajů platných pro sociální zabezpečení v roce 2022. Na jednom místě naleznete základní informace, které se týkají důchodového i nemocenského pojištění, důchodů i dávek nemocenského pojištění, sociálního pojištění OSVČ i pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2022

ÚČAST NA NEMOCENSKÉM A DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ

Rozhodný příjem podmiňující účast zaměstnanců na nemocenském, a tedy i důchodovém pojištění i v roce 2022 činí 3 500 Kč. Účast OSVČ na nemocenském pojištění je dobrovolná.

Rozhodná částka pro povinnou účast na důchodovém pojištění u OSVČ vykonávající vedlejší činnost v roce 2022 činí 93 387 Kč (2,4 × 38 911 Kč).

DÁVKY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ

Nejdůležitější změnou pro letošní rok je v oblasti dávek nemocenského pojištění zvýšení redukčních hranic pro stanovení denního vyměřovacího základu pro výpočet dávek nemocenského pojištění. Ty si můžete prohlédnout níže:

Výpočet redukovaného denního vyměřovacího základu pro stanovení výše nemocenského, ošetřovného a dlouhodobého ošetřovného:

Výše nemocenského z redukovaného denního vyměřovacího základu:

Výše ošetřovného a dlouhodobého ošetřovného z redukovaného denního vyměřovacího základu:

Výpočet redukovaného denního vyměřovacího základu pro stanovení výše peněžité pomoci v mateřství, otcovské a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství:

Procentuální výše dávek z redukovaného denního vyměřovacího základu:

Výše vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství je rozdílem mezi redukovaným denním vyměřovacím základem pro účely zákona o nemocenském pojištění zjištěným ke dni převedení  a průměrem započitatelných příjmů připadajících na jeden kalendářní den po převedení.

Orientační výši dávek nemocenského pojištění si můžete spočítat na kalkulačce pro výpočet dávek v roce 2022. Výši ošetřovného po dobu platnosti mimořádného opatření při epidemii (tzv. krizového ošetřovného) naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

DŮCHODY

Důchod se skládá ze dvou složek: základní výměry, která je stanovena pevnou částkou, a procentní výměry, která se stanoví individuálně procentní sazbou z výpočtového základu podle získané doby pojištění.

Základní údaje:

Redukční částky pro výpočet důchodu v roce 2022:

Orientační věk pro odchod do starobního důchodu, předčasného starobního důchodu a přibližnou výši důchodu zjistíte z důchodové kalkulačky. Přesný výpočet důchodu se zohledněním všech rozhodných skutečností provádí ČSSZ až na základě řádně uplatněné žádosti u OSSZ podle místa trvalého bydliště.

POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVEK NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI

Sazby pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se pro rok 2022 nemění.

Každoročně dochází ke změně minimálního vyměřovacího základu OSVČ pro pojistné na důchodové pojištění, a to jak pro hlavní, tak vedlejší činnost.

Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ po podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2022:

Minimální výše měsíční zálohy na pojistné na důchodové pojištění OSVČ v roce 2022:

Minimální roční vyměřovací základ OSVČ pro hlavní činnost:

Minimální roční vyměřovací základ OSVČ pro vedlejší činnost:

Maximální vyměřovací základ činí u zaměstnanců i OSVČ 48násobek průměrné mzdy, tedy 1 867 728 Kč.

Připomínáme, že nová výše záloh pro OSVČ, která vykonávala samostatnou výdělečnou činnost i v roce 2021, platí až po podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2021.

Minimální měsíční pojistné na nemocenské pojištění OSVČ v roce 2022 nemění a činí stále 147 Kč.

Minimální měsíční vyměřovací základ pro pojistné na dobrovolné důchodové pojištění hrazené v roce 2022 činí 9 728 Kč, minimální měsíční pojistné pak 2 724 Kč.

DALŠÍ DŮLEŽITÉ ÚDAJE

Následující údaje se týkají dlužníků v exekuci. Nezabavitelná částka pro dlužníka v případě exekuce na důchod nebo dávky nemocenského pojištění se zvýšila z loňských 7 872,75 Kč na letošních 8 006,25 Kč. Také nezabavitelná částka na vyživovanou osobu se zvýšila z 2 624,25 Kč na 2 668,75 Kč.

Zdroj: https://www.cssz.cz/web/cz/-/prehled-nejdulezitejsich-udaju-pro-socialni-zabezpeceni-v-roce-2022

Sociální zabezpečení 2022
Přesunout se na začátek