Nový formulář pro podání daňového přiznání

Nový formulář pro podání daňového přiznání je dostupný na portálu MOJE daně

Formulář daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2021 je od dnešního dne dostupný v aplikacích Elektronická podání pro Finanční správu (EPO) a v Daňové informační schránce plus (DIS+). Zveřejněním nového formuláře (a příslušných XSD schémat) je již možné odeslat elektronické podání daňového přiznání ve stanoveném formátu a struktuře. Od zveřejnění jsou osoby povinně podávající daňové přiznání elektronicky povinny tak učinit, a to ve stanoveném formátu a struktuře.

„Dnes jsme pro veřejnost zveřejnili aktualizovaný formulář pro elektronické podávání k dani z příjmů a je tedy možné podat daňové přiznání všemi dostupnými způsoby. Za zpoždění se zveřejněním a případné komplikace    se omlouváme,“ uvádí generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

Finanční správa doporučuje využít elektronické podání přes Online finanční úřad, který je dostupný na webu www.mojedane.cz. Přihlásit se do něj je možné například pomocí bankovní identity, občanského průkazu      s čipem nebo datovou schránkou. Díky podání přes Online finanční úřad je možné přiznání podat až do 2. května. Daňové přiznání lze podat i v papírové podobě osobně na podatelnách finančních úřadů nebo jej zaslat na finanční úřad poštou.

Pokud má daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku, která mu byla zřízena ze zákona, nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podat daňové přiznání pouze elektronicky ve stanoveném formátu a struktuře.

Lhůta pro odevzdání papírového daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob je pátek 1. dubna 2022.      O měsíc více mají na podání přiznání ti, kteří jej odevzdají elektronicky, pro ně je zákonná lhůta prodloužena do pondělí 2. května 2022. Pokud daňové přiznání za daňový subjekt podá daňový poradce nebo advokát, je lhůta pro podání až do 1. července 2022.

Placení daní je možné provést bezhotovostně například pomocí internetového bankovnictví nebo bankovním příkazem. Dále pak poštovní poukázkou nebo hotově v pokladnách na vybraných územních pracovištích finančních úřadů. „Termín pro zaplacení daně se shoduje s termínem pro podání přiznání. Ti, kdo je podávají          v listinné podobě, by měli daň zaplatit do 1. dubna a při elektronickém podání lze daň bez sankcí uhradit až do        2. května,“ dodává generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

Daňové přiznání má povinnost podávat každý živnostník a podnikatel, ale i část zaměstnanců a ostatní občané, např. senioři a studenti, jejichž příjmy nejsou osvobozeny od daně z příjmů nebo zdaněny srážkovou daní,              a zároveň měli v roce 2021 roční příjmy spadající do předmětu daně z příjmů přesahující 15 000 Kč. Pokud byl poplatník v daňové ztrátě, pak musí přiznání také podat. V případě, že má poplatník příjmy ze zaměstnání              a případně ještě další příjmy (např. ze samostatné činnosti, nájmu, kapitálových příjmů, či z ostatních činností), musí podat daňové přiznání v případech, kdy tyto příjmy přesáhnou částku 6 000 Kč.

Je-li součástí přiznání i žádost o vrácení přeplatku, doporučuje Finanční správa zkontrolovat, že formulář přiznání je podepsaný nejen na poslední straně daňového přiznání, ale také v žádosti o vrácení přeplatku, která se nachází na úplném konci formuláře. Aby žádost o přeplatek byla platná, musí být totiž samostatně podepsána. Na tuto skutečnost často poplatníci zapomínají a proplacení přeplatku se tím prodlužuje.

Formuláře a pokyny k jejich vyplnění jsou dostupné na webu Finanční správy Daňové tiskopisy | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz)

Zdroj: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy-gfr/tiskove-zpravy-2022/novy-formular-po-podani-danoveho

Nový formulář pro podání daňového přiznání
Přesunout se na začátek