Měsíc: Únor 2022

Daňový portál

Dnes dojde ke změnám na daňovém portálu Přesně rok po spuštění portálu MOJE daně bude během dnešního dne ukončen provoz původní verze portálu a k dnešní půlnoci dojde k ukončení přístupu do daňových informačních schránek. Zároveň dochází k posílení bezpečnostních prvků portálu MOJE daně. Ke zrušení přístupu do starší verze daňového portálu na adrese: https://adisspr.mfcr.cz dojde dnes v dopoledních hodinách. Uživatelé […]

Dočasná pracovní neschopnost

Nejčastější otázky k dočasné pracovní neschopnosti Nemoc či úraz a s tím související výpadek příjmu nejsou určitě nic příjemného. Jako kompenzaci mohou pracující čerpat náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a nemocenské. Jaký je v tom rozdíl? V prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti vyplácí náhradu mzdy zaměstnavatel, od 15. dne náleží nemocenské hrazené Českou správou sociálního zabezpečení. Tento princip […]

Daňové přiznání – paušální režim

Kdy musí podnikatelé využívající paušální režim podat daňové přiznání? Paušální daň znamená pro podnikatele velkou úlevu od administrativy. Ale i u poplatníků, kteří ji využívají, může dojít k situacím, kdy budou muset podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Pokud podnikatel vstoupil do paušálního režimu a v rámci zdaňovacího období mu bude plynout […]

Sociální zabezpečení 2022

Přehled nejdůležitějších údajů pro sociální zabezpečení v roce 2022 Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) přináší přehled důležitých údajů platných pro sociální zabezpečení v roce 2022. Na jednom místě naleznete základní informace, které se týkají důchodového i nemocenského pojištění, důchodů i dávek nemocenského pojištění, sociálního pojištění OSVČ i pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2022 […]

Nový formulář pro podání daňového přiznání

Nový formulář pro podání daňového přiznání je dostupný na portálu MOJE daně Formulář daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2021 je od dnešního dne dostupný v aplikacích Elektronická podání pro Finanční správu (EPO) a v Daňové informační schránce plus (DIS+). Zveřejněním nového formuláře (a příslušných XSD schémat) je již možné odeslat elektronické podání daňového přiznání […]

Osvobození příjmy nad 5 mil. Kč

Blíží se termín pro podání oznámení o osvobozených příjmech – pozor na osvobozené příjmy vyšší než 5 milionů korun Finanční správa upozorňuje na blížící se termín pro podání oznámení o osvobozených příjmech v hodnotě vyšší než 5 milionů korun, které se podává příslušnému finančnímu úřadu. Fyzickým osobám může totiž ze zákona vzniknout povinnost podat oznámení […]

Přesunout se na začátek