Souběžně vystavené eNeschopenky

Postup v situaci, kdy jsou souběžně vystavené eNeschopenky pro karanténu a pro nemoc

V souvislosti s testováním zaměstnanců od 17. 1. 2022 byl ze strany Krajských hygienických stanic (dále jen „KHS“) nasazen nový systém automatického zakládání eNeschopenek pro karanténu na základě hlášení zaměstnavatele. Tyto automaticky vystavené eNeschopenky lze pak na straně zaměstnavatele odlišit podle údaje v poli profese, kde se uvádí slovní spojení „Karanténa testování zaměstnanců“. Vedle automatického vystavování však i nadále KHS pokračují ve vystavování eNeschopenek pro karanténu ručně v případě trasování.

V souvislosti s výše uvedeným vystavováním eNeschopenky pro karanténu ze strany KHS, ať již automaticky na základě hlášení zaměstnavatele či ručně na základě trasování, mohou nastat situace, kdy se pozitivně testovaný  či vytrasovaný zaměstnanec obrátí na svého ošetřujícího lékaře (současně nebo s odstupem), neboť má příznaky onemocnění, popř. pozitivní PCR test.

V praxi mohou nastat následující situace:

 • Na praktického lékaře se obrátí pojištěnec s příznaky, který byl pozitivně testován
  u zaměstnavatele či vytrasován. Zatím není vystavena eNeschopenka (karanténa) ze strany KHS.

  Lékař vystavuje novou eNeschopenku dle zdravotního stavu pojištěnce a následně je teprve vystavena eNeschopenka (karanténa) ze strany KHS.
 • Na praktického lékaře se obrátí pojištěnec, který má pozitivní PCR test, eNeschopenka od KHS je již vystavena.

  Lékař může:
  • převzít eNeschopenku vystavenou KHS a zaslat hlášení o změně diagnózy na izolaci (U071)
  • vystavit novou eNeschopenku s diagnózou indikující izolaci (U071).
 • Na praktického lékaře se obrátí pojištěnec s příznaky, eNeschopenka od KHS je již vystavena. Pojištěnec má přitom proveden jen samotest v zaměstnání, COVID-19 tedy není prokázán.

  V těchto případech lze doporučit vystavit novou eNeschopenku s příslušnou diagnózou (např. J069). Následně v návaznosti na výsledek PCR testu pak tato diagnóza bude případně změněna na izolaci.

  I v těchto případech je možné, že lékař eNeschopenku od KHS převezme.

V případě, že je vystavena eNeschopenka jak ze strany KHS tak i praktického lékaře, jsou takto vystavené eNeschopenky platné a je třeba je hodnotit buď jako souběh případu karantény a dočasné pracovní neschopnosti (pokud není spojena s izolací – to bude záviset zpravidla na výsledku PCR testu) nebo případně jako jeden pokračující případ (v případě, že jde o izolaci). Není dán důvod ke zrušení ani u jedné z těchto eNeschopenek.

K častým dotazům zaměstnavatelů na možné zrušení eNechopenky závěrem uvádíme, že ke stornu eNeschopenky je namístě přistoupit jen v těch výjimečných případech, kdy ze strany KHS dojde omylem k vystavení eNeschopenky na základě chyby v hlášení zaměstnavatele, který uvede nesprávně RČ zaměstnance, nebo jeho test omylem vyznačí jako pozitivní, tzn., že eNeschopenka (karanténa) neměla být tomuto zaměstnanci vůbec vystavena.

Pokud zaměstnanec bude vykonávat práci v režimu „Home office“, není důvodné, aby bylo provedeno zrušení eNeschopenky, která tuto karanténu potvrzuje, neboť karanténa pro dotyčného zaměstnance platí.
 
 
Souběžně vystavené eNeschopenky
Přesunout se na začátek