Den: 2022-01-26

Souběžně vystavené eNeschopenky

Postup v situaci, kdy jsou souběžně vystavené eNeschopenky pro karanténu a pro nemoc V souvislosti s testováním zaměstnanců od 17. 1. 2022 byl ze strany Krajských hygienických stanic (dále jen „KHS“) nasazen nový systém automatického zakládání eNeschopenek pro karanténu na základě hlášení zaměstnavatele. Tyto automaticky vystavené eNeschopenky lze pak na straně zaměstnavatele odlišit podle údaje v poli profese, kde se […]

Přesunout se na začátek