Upozornění finanční správy – el. formulář DzPFO

Podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2021

Finanční správa opětovně upozorňuje veřejnost na skutečnost, že z důvodu probíhající aktualizace databáze formulářů není zatím bohužel možné zpracovat a odeslat elektronický formulář daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2021 ve stanoveném formátu a struktuře. 

Uvedený formulář je v současné době v aplikacích EPO a v daňové informační schránce PLUS (DIS+) k dispozici pouze pro potřeby zpracování podání za zdaňovací období do 2020 a předchozí. Elektronické podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2021 ve stanoveném formátu a struktuře bude umožněno v průběhu února 2022 zveřejněním nového formuláře (a příslušných XSD schémat). Základní lhůta pro podání přiznání je 1. 4. 2022, pokud podáváte elektronicky je možné přiznání podat až do 2. 5. 2022. 

Od 1. 1. 2021 platí povinnost podávat daňové přiznání k daním z příjmů výhradně elektronicky pouze pro držitele datové schránky zřízené ze zákona, tj. netýká se držitelů datových schránek zřízených na žádost (a pro osoby se zákonem uloženou povinností mít účetní závěrku ověřenou auditorem). Jelikož se k dnešnímu dni datové schránky podnikající fyzické osoby, ani osobní datové schránky, ze zákona nezřizují, týká se povinnost učinit podání elektronicky na dani z příjmů fyzických osob pouze případů, kdy za poplatníka činí podání daňového přiznání profesionální zástupce (typicky daňový poradce či advokát), který má pro roli zástupce datovou schránku ze zákona zřízenu. 

Do zveřejnění nového elektronického formuláře daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2021 jsou veřejnosti k dispozici klasické tzv. papírové formuláře (tiskopisy jsou dostupné ke stažení na webu FS Daňové tiskopisy | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz)). 

Formulář je dostupný ve formátu PDF, který je ke stažení na webu FS: Daňové tiskopisy | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz). Již nyní je možné jej vyplnit a odeslat standardními elektronickými komunikačními kanály, na které jste při běžné elektronické komunikaci zvyklí (např. datovou schránkou, DIS+; podrobněji Metodický pokyn    k elektronickému podání při správě daní).

Za vzniklé obtíže se omlouváme.

Zdroj: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/novinky/novinky-2022/podani-danoveho-priznani-k-dani-z

 

Upozornění finanční správy – el. formulář DzPFO
Přesunout se na začátek