Cestovní náhrady 2022

Cestovní náhrady: tuzemské stravné a diety 2022

V roce 2022 dochází k růstu tuzemského stravného. Jak navýšení vypadá v podnikatelské                            a nepodnikatelské sféře a kdy vám jej zaměstnavatel může pokrátit?

Na stravné má zaměstnanec na služební cestě nárok dle zákoníku práce již ve chvíli, kdy služební cesta přesáhne 5 hodin trvání. Letos pak opět došlo k navýšení sazeb tuzemského stravného v soukromém, ale            i veřejném sektoru. Pojďme se tedy společně podívat, na jaké sazby máte nárok, pokud budete vysláni na pracovní cestu.

Podle čeho se určuje výše cestovních náhrad?

Výše cestovních náhrad se vždy určuje na základě vyhlášky, která bývá zveřejněna pravidelně na konci roku. Vydává ji pak Ministerstvo práce a sociálních věcí, které nové sazby určuje na základě informací Českého statistického úřadu o cenách jídel a nealkoholických nápojů ve veřejném stravování.

Stravné ve státním sektoru 2022

Nepodnikatelská sféra

Rok

2022

2021

5 až 12 hodin na služební cestě

99 Kč až 118 Kč

91 Kč až 108 Kč

12 až 18 hodin na služební cestě

151 Kč až 182 Kč

138 Kč až 167 Kč

Více než 18 hodin na služební cestě

237 Kč až 283 Kč

217 Kč až 259 Kč

Ve státním sektoru neboli v nepodnikatelské sféře musejí zaměstnavatelé dodržovat přesné výše zmíněného rozhraní sazeb. Stravné nelze nijak snížit, ale ani nijak zvýšit a vždy je třeba držet se rozpočtového rozmezí.

Čtěte také: Jaký je rozdíl mezi stravným a stravenkou?

Tuzemské stravné v soukromém sektoru

V zaměstnavatelé v privátním sektoru se nemusí držet jen sazeb v tabulkách. Svým zaměstnancům mohou stravné libovolně navyšovat v rámci ustanovení v pracovní smlouvě apod. Rozhodně jej však          nelze snižovat. V tabulce jsou uvedeny minimální sazby, pod které nelze jít.

Podnikatelská sféra

Rok

2022

2021

5 až 12 hodin na služební cestě

99 Kč

91 Kč

12 až 18 hodin na služební cestě

151 Kč

138 Kč

Více než 18 hodin na služební cestě

237 Kč

217 Kč

Čtěte také: Cestovní náhrady: sazby pohonných hmot 2022

Musí zaměstnanci nějak prokazovat nárok na stravné?

Ne, to rozhodně nemusí. Zaměstnanci si nemusí ponechávat účtenky za oběd v restauraci anebo nákup                v supermarketu. Nárok na stravné se nijak neprokazuje, zaměstnanci na služební cestě je přiznáno automaticky dle zákoníku práce a ve skutečnosti vůbec není podstatné, zda zaměstnanec vůbec něco jedl.

Jiná situace však nastává, pokud měl zaměstnanec na pracovní cestě zajištěnou stravu, a to jak ze strany zaměstnavatele, tak i např. jiné společnosti, kvůli které cestu musel absolvovat.

Čtěte také: Jak je to s vyplácením stravného a dalších peněz na pracovní cesty?

Jak probíhá krácení stravného nebo diet?

Stravné může být zaměstnavatelem zcela beztrestně a zákonně kráceno, pokud je zaměstnanci na služební cestě poskytnuto bezplatné jídlo. Do toho se však nepočítají svačiny anebo poskytnutí drobného občerstvení. Aby ke krácení mohlo dojít, pokrm musí mít formu snídaně, oběda nebo večeře. Pokud něco z toho na služební cestě dostanete, stravné se sníží:

  • o 70 %, jestliže pracovní cesta trvala 5 až 12 hodin,
  • o 35 %, jestliže pracovní cesta trvala 12 až 18 hodin,
  • o 25 %, jestliže pracovní cesta trvala více než 18 hodin.

Můžete přijít o stravné úplně?

Ano, to můžete. Stane se tak v situaci, kdy vám budou během služebky poskytnuta dvě bezplatná jídla, pokud cesta trvá 5 až 12 hodin. U cesty, která trvá 12 až 18 hodin, přijdete o diety, jestliže vám byly poskytnuty                3 bezplatné pokrmy.

Zdroj: https://www.finance.cz/540093-stravne-na-sluzebni-cesty/

Cestovní náhrady 2022
Přesunout se na začátek