Rok: 2022

Jaké nejen daňové novinky přinese rok 2023?

Pro rok 2023 připravilo Ministerstvo financí řadu změn, které mohou pozitivně ovlivnit občany      a firmy v ČR. Novinky se budou mimo jiné týkat podmínek daňové evidence, možnosti zbavení    se daňových povinností a nedoplatků nebo zavedení jednodenní síťové jízdenky na železniční dopravu. Roční limit pro povinnou registraci k DPH se zvýší z 1 […]

Cestovní náhrady 2023

Přehled základních předpisů pro cestovní náhrady Základní zákonná úprava Zahraniční stravné – základní sazby Další cestovní náhrady – základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a průměrná cena pohonných hmot Zvláštní zákony a nařízení Související daňové předpisy do roku 2008 Základní zákonná úprava Zákoník práce č. 262/2006 Sb. část VII zákoníku práce č. […]

Senát schválil úplné zrušení EET

Návrh Ministerstva financí na zrušení zákona o evidenci tržeb, který by měl nabýt účinnosti k        1. lednu 2023, dnes schválil Senát. To znamená, že se od příštího roku již nevrátí zákonná povinnost elektronicky evidovat tržby, která byla od konce března 2020 do konce roku 2022  pozastavena v důsledku covidové pandemie. Zákon teď […]

Informace k novele zákona o DPH

Informace k novele zákona o DPH – zvýšení hodnoty obratu pro vznik plátcovství na 2 000 000 Kč (právní úprava účinná od 3. 12. 2022) Dnem 1. 1. 2023 nabyde účinnosti novela zákona o DPH, která mimo jiné zvyšuje limit obratu pro vznik plátcovství z 1 000 000 Kč na 2 000 000 Kč. Tato novela […]

Minimální platba pojistného na nemocenské pojištění OSVČ ve 2023

Minimální platba pojistného na nemocenské pojištění OSVČ bude od ledna činit 168 Kč Česká správa sociálního zabezpečení upozorňuje osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které jsou dobrovolně účastny nemocenského pojištění, že od ledna 2023 je stanovena nová minimální výše platby pojistného na nemocenské pojištění, a to ve výši 168 Kč. Pojistné na nemocenské pojištění OSVČ je stanoveno […]

Limit pro registraci DPH a paušální daň ve 2023

Senát dnes schválil návrh zákona Ministerstva financí, kterým se s účinností od 1. ledna 2023 zvýší roční limit pro povinnou registraci k DPH z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč. Na dvojnásobek od příštího roku vzroste také podmínka limitu ročních příjmů pro vstup do režimu paušální daně. Návrh nyní dostane k podpisu prezident. „Navrhované […]

Dobré zprávy pro zaměstnavatele…

Dobré zprávy pro zaměstnavatele: rok 2023 přinese větší podporu zkrácených úvazků, rekvalifikace v IT i zakotvení home office Cestou k vyšší produktivitě a efektivnějšímu využití pracovních sil je podpora flexibilnějších úvazků a forem práce, digitalizace i nepřetržité zvyšování kvalifikace pracovníků. Právě tímto směrem namířilo Ministerstvo práce a sociálních věcí svou podporu. Trh práce se v […]

Datové schránky pro OSVČ, spolky, nadace a sdružení

Blíží se automatické zřízení datových schránek pro OSVČ, spolky, nadace nebo sdružení Od 1. ledna 2023 dojde na základě změny zákona k automatickému zřízení datových schránek živnostníkům, spolkům a nadacím. Zavedení nových datových schránek proběhne ve třech vlnách od ledna do března 2023,    kdy budou noví uživatelé datovek postupně dostávat své přihlašovací údaje.  Od […]

Informace pro plátce a poplatníky daně ze závislé činnosti o zvýšení průměrné mzdy pro rok 2023

Informace pro plátce a poplatníky daně ze závislé činnosti o zvýšení průměrné mzdy pro rok 2023 v souvislostech zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Na základě nařízení vlády č. 290/2022 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, […]

Změny v placení paušální daně na 2023

Změny v placení paušální daně na rok 2023 Od ledna 2023 se pro poplatníky v paušálním režimu mění paušální zálohy v celkovou výši 6 208 Kč za kalendářní měsíc. Poplatníkům v paušálním režimu se pro rok 2023 mění celková výše paušální zálohy za kalendářní měsíc a nově bude činit 6 208 Kč. V jedné měsíční […]

Aktualizované tiskopisy DPZ a DPS

Upozornění k tiskopisům DPZ a DPS za zdaňovací období 2022 a pro zdaňovací období 2023 Upozorňujeme plátce daně z příjmů ze závislé činnosti a tvůrce mzdových programů na aktualizované tiskopisy na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a na dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2022 a pro zdaňovací […]

Zrušení EET

Přerušení EET do 31.12.2022 – zrušení EET od 1.1.2023 Novela zákona o EET č. 256/2019 Sb. od 1.5.2020 měla jednak rozšířit evidenci hotovostních tržeb na všechny obory podnikání, jednak zavedla možnost (pouze pro určitou skupinu podnikatelů) evidovat tržby ve  zvláštním režimu. Na základě zákona 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu […]

Průměrná mzda 2022-2023

Průměrná mzda 2022 – 2023 Průměrná mzda ovlivňuje celou řadu důležitých parametrů – např. u OSVČ  výši minimálních záloh na pojistné, výši paušální zálohy pro OSVČ v paušálním režimu (viz článek  paušální daň). Na průměrné mzdě závisí např. rozhodný příjem pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění (na něj je navázána hranice pro uplatnění srážkové daně z příjmů ze […]

Navýšení životního a existenčního minima, přídavky na děti – od 01/2023

Od ledna se navýší životní a existenční minimum, přídavky na děti vzrostou zhruba o 30 procent Vláda se dohodla na změnách ve státní sociální podpoře, které se chystají od ledna. Půjde především o zvýšení životního a existenčního minima, které má vliv na výpočet výše řady sociálních dávek. Přibližně o 30 procent také vzrostou přídavky na […]

Přesunout se na začátek