Nový zákon o kompenzačním bonusu

Senát dnes schválil nový zákon o kompenzačním bonusu Ministerstva financí, který zavádí dvě nová bonusová období od 22. listopadu 2021 do 31. ledna 2022. Živnostníci a podnikatelé s poklesem tržeb nejméně o 30 % budou moci znovu žádat až o 1000 Kč denně. Zákon nyní dostane k podpisu prezident.

„Pokračování kompenzačního bonusu pro naše podnikatele je přirozenou reakcí na negativní vývoj covidové pandemie a souvisejících vládních opatření zejména v oblasti služeb, které se týkají především neočkovaných občanů. V návrhu zákona po konzultaci s podnikatelskými svazy a komorami zůstáváme u modelu navýšené pomoci až 1000 korun denně pro živnostníky a podnikatele, kteří tak mohou za dvě nastavená bonusová období dosáhnout na celkem 71 tisíc korun. Jsem ráda, že tento osvědčený model kompenzací našel v Parlamentu silnou podporu napříč politickým spektrem a že Finanční správa bude moci začít co nejdříve vyplácet peníze poškozeným,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

Až o tisícikorunu denně budou moci stejně jako v posledním bonusovém období žádat OSVČ a společníci s.r.o., zatímco pracovníci na dohodu mimo pracovní poměr (tzv. dohodáři) a podnikatelé v karanténě či izolaci budou mít nárok vždy alespoň na 500 Kč denně. Žádat bude možné nejprve o první bonusové období, které je zákonem stanoveno od 22. listopadu do 31. prosince 2021 (tj. 40 dní). Zákon dále stanovuje druhé bonusové období od      1. do 31. ledna 2022 (tj. 31 dní). Další bonusová období může v návaznosti na vývoj pandemické situace vyhlásit svým nařízením vláda, a to vždy na jeden kalendářní měsíc nejpozději do konce roku 2022.

„Změnou oproti původnímu kompenzačnímu bonusu je snížení požadovaného propadu tržeb z 50 na 30 procent,  a to majoritně v důsledku negativního vlivu aktuálních vládních restrikcí, což zhruba odpovídá očekávanému úbytku neočkované klientely,“ vysvětluje Alena Schillerová. Nárok na kompenzační bonus bude testován na propadu příjmů odpovídajících tržbám o nejméně 30 %, a to ve srovnávaném období oproti průměrné měsíční  výši příjmů ve srovnávacím období. Srovnávaným obdobím je kalendářní měsíc bonusového období tedy   prosinec 2021, resp. leden 2022. Srovnávacím obdobím jsou poté libovolné tři po sobě jdoucí kalendářní měsíce  v rozhodném období od června do října 2021. Výjimkou jsou sezónní podnikatelé, kteří přes léto svou činnost provozovat nemohou, jejichž srovnávacím obdobím je poslední zimní období před vypuknutím pandemie.

Nárok na nový kompenzační bonus budou mít podnikatelé, kteří mají k datu 22. listopadu 2021 aktivní živnostenské oprávnění nebo kteří ho mají přerušené po dobu nejdéle jednoho roku, čímž je zohledněno především specifikum tzv. sezonních podnikatelů. Podnikání přitom stejně jako dosud musí pro žadatele o      bonus představovat hlavní zdroj příjmů, což se bude nadále ověřovat prostřednictvím testu majoritního příjmu      ve zvoleném srovnávacím období.

Poslanecká sněmovna přijala změnu připouštějící souběh kompenzačního bonusu s jakýmkoli dotačním programem. Způsob, jak na tuto změnu zareagují zamýšlené dotační programy, bude nepochybně předmětem další diskuse. I tentokrát bude bonus individuálně zastropován pro subjekty s typicky nižšími tržbami, jako jsou důchodci či studenti tak, aby v jednotlivých případech nepřesáhla vyplacená pomoc celkový propad tržeb                a nedocházelo tak k nespravedlivému překompenzování.

Nový kompenzační bonus bude technicky opět vratkou daně z příjmů ze závislé činnosti, kterou budou oproti žádosti stvrzené čestným prohlášením vyplácet finanční úřady. Finanční správa přitom zachová jednoduchou online žádost dostupnou také na www.mfcr.cz/bonus. Podat žádost bude nadále možné e-mailem, datovou schránkou, poštou či osobně na podatelně finančního úřadu. Spuštění žádostí a jejich následné vyplácení je          v tuto chvíli závislé na podpisu prezidenta republiky a následné vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů. Žádosti za první bonusové období (22. listopadu – 31. prosince 2021) je vhodné podávat až po skončení tohoto bonusového období, aby bylo možné v žádosti uvést výši prosincových tržeb, u nichž nastal propad.

Nový zákon o kompenzačním bonusu
Přesunout se na začátek