Paušální daň 2022

Už jste přihlášeni k paušální dani? Pozor na zásadní změnu od nového roku

Nový rok, rok 2022, přinese u paušální daně zásadní změnu, na kterou musí poplatníci myslet. Jedná se o její výši. Pokud ji hradí bankovním převodem, neměli by zapomenout částku změnit. 

V paušálním režimu se pro rok 2022 mění celková výše paušální zálohy za kalendářní měsíc a nově bude činit 5 994 Kč

Pro současné poplatníky v paušálním režimu platí, že je třeba od ledna 2022 změnit výši záloh na trvalém příkazu k úhradě paušální daně na 5 994 Kč měsíčně. To se týká živnostníků, kteří vstoupili do paušálního režimu již v roce 2021 a splňují podmínky paušálního režimu i pro rok 2022. 

Paušální daň usnadní daňové povinnosti

Živnostníci v paušálním režimu už nemusí platit případné zálohy na daň z příjmů, zálohy na důchodové pojištění ani pojistné na zdravotní pojištění. V jedné měsíční platbě paušální daně (5 994 Kč) je zahrnuto minimální zdravotní pojistné ve výši 2 627 Kč, minimální sociální pojistné navýšené o 15 %, tj. ve výši 3 267 Kč, a daň z příjmů ve výši 100 Kč. Všechny tyto tři platby jsou součástí paušální zálohy. 

Paušální daň si lze předplatit 

Zálohy na paušální daň se platí vždy do 20. dne kalendářního měsíce, na které se záloha platí. Je však možné si paušální daň předplatit na několik měsíců, nebo dokonce na celý rok dopředu. 

Zásadní změnou v placení paušální dani pro příští rok je změna zvýšení měsíční zálohy na 5 994 Kč. Mezi její hlavní výhody patří významné snížení administrativy, sloučení tří plateb do jedné a zároveň také odpadne důvod k většině kontrol z finančního úřadu, uvedla generální ředitelka Finanční správy ČR Tatjana Richterová.

Kdy je nutné hradit zálohy na paušální daň?

Pokud se živnostník vykonávající samostatnou činnost rozhodne vstoupit při splnění všech zákonných podmínek do paušálního režimu pro rok 2022 a podá správci době oznámení o vstupu do paušálního režimu do 10. ledna 2022, potom první zálohu bude mít splatnou 20. ledna 2022. Dále pak každého 20. dne v měsíci až do 20. prosince daného kalendářního roku.

Pokud poplatník zahájí samostatnou činnost v lednu 2022 a přihlásí se do paušálního režimu, bude mít zálohu za leden a únor splatnou do 21. února (pozn. pro rok 2022 připadá 20. únor na neděli, proto se splatnost paušální zálohy posouvá na pondělí). Pokud poplatník zahájí samostatnou činnost později, např. v dubnu 2022, a přihlásí se do paušálního režimu, bude mít první i druhou zálohu (tj. zálohu za duben a květen) splatnou do 20. května 2022.

 

Zdroj: https://www.podnikatel.cz/aktuality/uz-jste-prihlaseni-k-pausalni-dani-pozor-na-zasadni-zmenu-od-noveho-roku/

 

Paušální daň 2022
Přesunout se na začátek