Měsíc: Prosinec 2021

Antivirus – podpora zaměstnanosti

Ochrana zaměstnanosti Antivirus – podpora zaměstnanosti Pozastavení režimu B od 1. ledna 2022 Usnesením vlády č. 1208 ze dne 29. prosince 2021 bylo od 1. ledna 2022 pozastaveno období uznatelnosti výdajů režimu B programu Antivirus. Příspěvek v rámci režimu B za měsíc prosinec 2021 zaměstnavatelům  při splnění ostatních podmínek programu náleží. Pozastavení souvisí se záměrem vlády analyzovat nastavení programu […]

Izolačka – výše a odečet pojistného

Izolačka – výše a odečet od pojistného Zákonem č. 518/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, se opětovně zavádí poskytování mimořádného příspěvku (tzv. izolačky). Zákon nabyl účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů,      tj. dne 23. 12. 2021. Podmínky nároku na příspěvek, jeho výše, způsob jeho stanovení a odečet poskytnutých příspěvků od […]

Krizové ošetřovné

Ošetřovné při mimořádných opatřeních při epidemii – „Krizové ošetřovné“ V nejbližších dnech bude ve sbírce zákonů publikován Zákon o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění covid-19, (dále jen „zákon o krizovém ošetřovném“) a nabude tak účinnosti. Tímto předpisem, který minulý týden schválil Parlament ČR a podepsal prezident republiky, byla přijata úprava ošetřovného týkající se nároků na […]

Nový zákon o kompenzačním bonusu

Senát dnes schválil nový zákon o kompenzačním bonusu Ministerstva financí, který zavádí dvě nová bonusová období od 22. listopadu 2021 do 31. ledna 2022. Živnostníci a podnikatelé s poklesem tržeb nejméně o 30 % budou moci znovu žádat až o 1000 Kč denně. Zákon nyní dostane k podpisu prezident. „Pokračování kompenzačního bonusu pro naše podnikatele […]

Paušální daň 2022

Už jste přihlášeni k paušální dani? Pozor na zásadní změnu od nového roku Nový rok, rok 2022, přinese u paušální daně zásadní změnu, na kterou musí poplatníci myslet. Jedná se o její výši. Pokud ji hradí bankovním převodem, neměli by zapomenout částku změnit.  V paušálním režimu se pro rok 2022 mění celková výše paušální zálohy za kalendářní měsíc a […]

Covidová opatření

Covidová opatření  Poslanci včera 1.12.2021 schválili vládní návrhy krizového ošetřovného, tzv. izolačky a kompenzačního bonusu 2022; přitom byly přijaty některé důležité pozměňovací návrhy. Lze očekávat, že ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou, potvrdí všechny tři návrhy Senát, a to 15.12.2021. Následný podpis prezidenta              a vyhlášení ve Sbírce zákonů tak lze […]

Přesunout se na začátek