Povinné testování

Povinné testování zaměstnanců na pracovištích a OSVČ (naposledy aktualizováno v pátek 19. listopadu 2021)                                       
Od 22. listopadu platí povinnost nechat se testovat na pracovištích a pro OSVČ. Veškeré informace ohledně testování jsou k dispozici níže:
 

Pravidla týkající se testování v zaměstnání

Všichni zaměstnavatelé na území České republiky musí zajistit pravidelné testování všech svých zaměstnanců na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, a to rychlým antigenním testem (RAT) určeným pro sebetestování (použití laickou osobou), nebo rychlým antigenním testem (RAT) prováděným poskytovatelem zdravotních služeb.

Testování musí probíhat alespoň jedenkrát za týden

Všichni zaměstnanci musí na výzvu zaměstnavatele podstoupit rychlý antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 ve frekvenci jedenkrát týdně. To neplatí pro zaměstnance, kteří se na pracovišti nesetkávají se třetími osobami s výjimkou osob ve společné domácnosti. Není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště.

Zaměstnancům, kteří si sami provedli nebo jim byl proveden test, se nařizuje v případě, že je výsledek testu pozitivní, bezodkladně uvědomit zaměstnavatele o plánované nepřítomnosti na pracovišti. V případě, že šlo o test neprováděný poskytovatelem zdravotních služeb, musí uvědomit bezodkladně o výsledku testu poskytovatele pracovnělékařských služeb zaměstnavatele, pokud tak zaměstnavatel stanovil, jinak svého praktického lékaře.  

OSVČ 

Všechny osoby samostatně výdělečně činné, které vykonávají hlavní samostatnou výdělečnou činnost na území České republiky, musí podstoupit s frekvencí alespoň jedenkrát za týden rychlý antigenní test (RAT) určený pro sebetestování (použití laickou osobou).

Osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost, které se na svých pracovištích či v místě výkonu své práce nesetkávají se třetími osobami, s výjimkou osob žijících ve stejné domácnosti, nejsou povinny podstoupit testování.

Povinnost nechat se testovat se nevztahuje na osoby, které:

  • jsou očkované proti onemocnění covid-19 a uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu,
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • podstoupily v posledních 7 dnech RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
  • podstoupily v posledních 7 dnech rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem.

Osobám samostatně výdělečně činným, které si samy provedly nebo jim byl laickou osobou proveden test, se nařizuje v případě, že je výsledek testu pozitivní, opustit pracoviště a uvědomit bezodkladně o výsledku testu svého praktického lékaře. 

Zaměstnavatelé a OSVČ jsou povinni zajistit výše popsané testování nejpozději do 29. listopadu 2021.

Dále zaměstnavatelé, kteří zajišťují pro své zaměstnance testování a osobám samostatně výdělečně činným se nařizuje vést pro kontrolní účely evidenci provedených testů, a to v rozsahu data testování a jmen osob, které k danému datu podstoupily test.

Zdroj: https://covid.gov.cz/situace/podnikatelska-cinnost/povinne-testovani-zamestnancu-na-pracovistich-osvc

Povinné testování
Přesunout se na začátek