VZP – platby pojistného v roce 2022

Jak se změní platby pojistného v roce 2022?

Minimální záloha OSVČ se od 1. 1. 2022 zvyšuje na 2 627 Kč (místo dosavadních 2 393 Kč), a to v důsledku každoročního zvýšení průměrné mzdy. Částku v této výši je nutno odvést již počínaje lednovou platbou pojistného (termín její splatnosti je u OSVČ od 1. ledna do 8. února.

Pojistné OBZP se v důsledku zvýšení minimální mzdy zvyšuje od 1. 1. 2022 na 2 187 Kč (místo dosavadních      2 052 Kč). Pro OBZP platí stejné termíny splatnosti jako pro OSVČ.

Od 1. 1. 2022 se mění také minimální výše vyměřovacího základu pro výpočet pojistného zaměstnanců na částku 16 200 Kč z původní částky 15 200 Kč platné v roce 2021. Pojistné z této částky činí 2 187 Kč  od lednového výpočtu pojistného. Pojistné se odvádí od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce za všechny zaměstnance, na které se vztahuje povinnost dodržet minimální vyměřovací základ.

Mění se i výše pojistného placeného státem: od 1. 1. 2022 činí 1 967 Kč (místo dosavadních 1 767 Kč).

Zdroj: https://www.vzp.cz/o-nas/nejcasteji-resite/otazka/jak-se-zmeni-platby-pojistneho-v-roce-2022

VZP – platby pojistného v roce 2022
Přesunout se na začátek