Průměrná mzda 2022

Průměrná mzda 2022 – Veličiny rozhodné pro určení průměrné mzdy pro rok 2022 byly vyhlášeny v nařízení 356/2021 Sb.

Průměrná mzda pro rok 2022 bude činit 38.911 Kč jako součin všeobecného vyměřovacího základu 36.119 Kč      a přepočítacího koeficientu 1,0773.

Průměrná mzda ovlivňuje řadu údajů – např. rozhodný měsíční příjem pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění 3.500 Kč platný pro rok 2021 bude platit i v roce 2022.

Hranicí pro uplatnění progresivní sazby daně z příjmů fyzických osob 23 % a dále např. stropem vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení je 48násobek průměrné mzdy – ten letos činí 1.701.168 Kč a pro rok 2022 se zvýší na 1.867.728 Kč. Zavedení progresivní sazby daně může mít dopad např. na zdanění zahraničních příjmů – viz např. podcast O daních ze dne 20.9.2021.

Minimální výše záloh OSVČ na zdravotní pojištění od příštího roku stoupne z dnešních 2.393 Kč na 2.627 Kč        a minimální výše záloh OSVČ s hlavní činností na důchodové pojištění stoupne z letošních 2.588 Kč na 2.841 Kč.

OSVČ v paušálním režimu platí v roce 2021 měsíční zálohu ve výši 5.469 Kč; počínaje zálohami za leden 2022    se tato záloha zvýší na 5.994 Kč.

Zdroj: https://app.smartemailing.cz/public/webversion/newsletter?u=32279575-2e86-11e4-8c35-002590a1e85a&c=dd4fb068-6f94-11ea-81df-ac1f6ba555ed&j=2118a31f-2493-11ec-8422-ac1f6ba555ed&sid=cb6db05da0a44f38b76d89ed9acb2ac7

Průměrná mzda 2022
Přesunout se na začátek