Den: 2021-10-08

Průměrná mzda 2022

Průměrná mzda 2022 – Veličiny rozhodné pro určení průměrné mzdy pro rok 2022 byly vyhlášeny v nařízení 356/2021 Sb. Průměrná mzda pro rok 2022 bude činit 38.911 Kč jako součin všeobecného vyměřovacího základu 36.119 Kč      a přepočítacího koeficientu 1,0773. Průměrná mzda ovlivňuje řadu údajů – např. rozhodný měsíční příjem pro účast zaměstnanců na […]

Přesunout se na začátek