Kalkulačka paušální daně pro rok 2022

Kalkulačka paušální daně pro rok 2022

Výše paušální daně pro příští rok vychází 5 994 Kč měsíčně. V této částce je zahrnuto minimální zdravotní pojistné ve výši 2 627 Kč, minimální sociální pojistné navýšené o 15 % ve výši 3 267 Kč a daň z příjmů ve výši rovných 100 Kč.

Následující kalkulačka ukazuje přínosy paušální daně pro živnostníky a malé podnikatele. Vedle případné finanční úspory na odvodech a daních se jedná o benefity v podobě minimalizace kontrol ze strany správce daně a správců veřejných pojistných a také více času a klidu na podnikání. Kalkulačka zobrazuje modelový příklad vybraných slev na dani a dalších nákladů:

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2021/kalkulacka-pausalni-dane-pro-rok-2022-43057

Pozn.: Výpočet finanční úspory je orientační a zohledňuje výši minimálního pojistného na sociální a zdravotní pojištění stanoveného pro rok 2022 a roční výši paušální daně, která pro rok 2022 vychází 71 928 Kč. To znamená, že porovnává využití paušální daně se stávajícími režimy (výdajový paušál, skutečné náklady). Dále počítá s limitem ročního příjmu z podnikání pro využití tohoto režimu ve výši 1 mil. Kč. Kalkulačka neobsahuje odečitatelné položky od základu daně (např. dary nebo úroky z hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření). Sleva na poplatníka pro rok 2022 vychází na 30 840 Kč.

Zdroj: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2021/kalkulacka-pausalni-dane-pro-rok-2022-43057

Kalkulačka paušální daně pro rok 2022
Přesunout se na začátek