DPH při dovozu od 1.10.2021

Celní orgány budou vybírat daň z přidané hodnoty u poštovních zásilek nízké hodnoty

Poslanecká sněmovna včera schválila novely zákonů o dani z přidané hodnoty a celního zákona, které jí byly vráceny Senátem ČR v červenci tohoto roku. Novely nabudou účinnosti následující den po zveřejnění ve Sbírce zákonů.

V praxi to znamená, že celní orgány budou při dovozu všech zásilek, a to i u zásilek s nízkou hodnotou (do 22 EUR), vyměřovat a vybírat DPH, pokud k jejímu vybrání nedojde již zahraničním e-shopem.

Tímto krokem dojde k zapracování pravidel z předpisů EU do českého právního řádu. K dokončení legislativního procesu je kromě zveřejnění ve Sbírce zákonů ještě nutný podpis prezidenta.

Od 1. října bude nezbytné podávat celní prohlášení na veškeré zásilky přicházející ze zemí mimo EU, což je přímo upraveno celními předpisy EU.

Informační web www.celnicka.cz bude postupně upravován s ohledem na aktuální změny. Na něm se občané dozvědí další podrobnosti.

Zdroj: https://www.celnisprava.cz/cz/tiskove-zpravy/2021/Stranky/Celn%C3%AD-org%C3%A1ny-budou-vyb%C3%ADrat-da%C5%88-z-p%C5%99idan%C3%A9-hodnoty-u-po%C5%A1tovn%C3%ADch-z%C3%A1silek-n%C3%ADzk%C3%A9-hodnoty-.aspx

DPH při dovozu od 1.10.2021
Přesunout se na začátek