2.8.2021 – termín pro podání přehledu OSVČ

Pondělí 2. srpna je poslední den pro podání Přehledu OSVČ

Pouhý týden před zákonným termínem ještě nepodalo Přehled OSVČ za rok 2020 106 130 OSVČ, což je    16 % z jejich celkového počtu. Díky on-line formuláři v Moje VZP to sice zvládnete snadno a rychle, ale doporučujeme nenechávat vše na poslední chvíli.

Termín pro podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020 byl prodloužen do 2. srpna 2021 novelou zákona    č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, která tak reagovala na posunutí všech lhůt stanovených pro podání daňového přiznání k dani z příjmů.

Novela tedy sjednotila nejzazší termín pro podání Přehledu OSVČ za rok 2020 pro všechny OSVČ, bez ohledu    na to, kdy podaly daňové přiznání, přičemž termín 2. srpna se týká i těch OSVČ, které povinnost podávat daňové přiznání sice nemají, avšak Přehled jinak podávají do 8. dubna.

Připomínáme, že pokud pojištěnec v průběhu roku 2020 změnil zdravotní pojišťovnu, musí podat Přehled OSVČ    a zaplatit případný nedoplatek oběma těmto pojišťovnám zvlášť.

Protože výpočet za rok 2020 je složitější, zejména kvůli odpuštěným zálohám, našim pojištěncům doporučujeme Přehled podat prostřednictvím aplikace Moje VZP. V ní najdete interaktivní formulář, který všechny potřebné          a dostupné informace automaticky doplní. Sami musíte vyplnit pouze položku příjmů a výdajů. Pokud v Moje VZP nemáte zřízený účet, můžete se snadno zaregistrovat. K přihlášení či registraci do Moje VZP můžete nově využít prostředky NIA.

Posunutí termínu pro podání Přehledu OSVČ však nemění nic na tom, že případný nedoplatek (rozdíl mezi zaplacenými zálohami a částkou pojistného, kterou si v Přehledu vypočtete jako roční pojistné), musíte zaplatit    do osmi dnů od data, kdy reálně byl nebo podle zákona měl být podán Přehled. Bankovní spojení je uvedeno na www.vzp.cz/cisla-uctu.

Více informací najdete v aktualitě Podání Přehledu OSVČ můžete odložit maximálně do 2. srpna, kterou jsme tuto změnu již v dubnu avizovali.

Zdroj: https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/pondeli-2-srpna-je-posledni-den-pro-podani-prehledu-osvc

2.8.2021 – termín pro podání přehledu OSVČ
Přesunout se na začátek