Izolačka

Izolačka
Jde o mimořádný příspěvek ve výši až 370 Kč za den k náhradě příjmů zaměstnanců v karanténě či izolaci. Hlavním účelem je nešířit vir. Zaměstnanci se už v případě karantény nebo onemocnění COVID-19 nemusí obávat podstatného poklesu svých příjmů.

Nejčastější otázky a odpovědi

Postupy lékařů a zaměstnavatelů k mimořádnému příspěvku při nařízené karanténě (tzv. izolačce) naleznete ZDE

Od kdy bude Izolačka platit?

Izolačka je platná od 1. března do 30. června 2021 (s ohledem na schválení zákona č. 182/2021 Sb., který byl uveřejněn ve Sbírce zákonů dne 30.4.2021).

Pro koho bude Izolačka platit

Pro všechny zaměstnance, kterým bude nařízena karanténa nebo izolace z důvodu infekčního onemocnění (Covid-19 nebo jiné) 1. 3. 2021 a později, a to po dobu prvních 14 kalendářních dní. Na příspěvek budou mít nárok i tzv. dohodáři, pokud jsou nemocensky pojištěni.

Zaměstnanci, kterým byla nařízena karanténa nebo izolace před 1. 3. 2021, budou mít nárok na příspěvek od účinnosti zákona, tj. od 5. 3. 2021 (viz příklad č. 2 níže).

Izolačka se nevztahuje na zaměstnance, kterým byla nařízena karanténa nebo izolace do 5 dnů po návratu ze zahraničí, s výjimkou návratu z pracovní či služební cesty.

Musí si zaměstnanec o Izolačku požádat?

Ne, dostane ji automaticky. Musí jen zaměstnavateli ohlásit nařízenou karanténu nebo izolaci a samozřejmě mít od lékaře vystavenou eNeschopenku na karanténu či správnou diagnózu nemoci, ze které vyplývá izolace. Izolačku pak obdrží v následující výplatě.

Co musí dělat zaměstnavatel?

Zaměstnavatel nemusí žádat o žádné refundace, příspěvek k náhradě mzdy si sám odečte od povinného odvodu na sociální. Odečet může zaměstnavatel provést do 3 kalendářních měsíců od ukončení karantény zaměstnance. Informace o vystavení i následném ukončení karantény nebo izolace u svého zaměstnance získá zaměstnavatel v řádu několika hodin od jejího zahájení přes eNeschopenku.

Bude Izolačka podléhat exekuci?

Nebude, ani soudnímu výkonu rozhodnutí, a ani se nebude započítávat do příjmu pro dávky.

Jak se bude karanténa či izolace kontrolovat?

Dodržování nařízené karantény či izolace budou provádět orgány hygieny, které mohou při nedodržení podmínek ukládat i pokuty.

Od 5.3. jsem v pracovní neschopnosti pro příznaky Covid-19. Dne 8.3 mi vyšel pozitivní test a byla mi nařízena 14 dnů izolace. Za které dny mám nárok na Izolačku?

Mimořádný příspěvek vyplácí zaměstnavatel za prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény a/nebo izolace. Potvrzení o nařízení karantény (izolace) vydávají orgány veřejného zdraví a ošetřující lékaři. Ošetřující lékaři mohou potvrzovat nařízení karantény a izolace na elektronicky zasílaném tiskopise eNeschopenka. Jestliže na tomto tiskopise uvede lékař slovo „karanténa“ nebo „izolace“ v rubrice „Druh vykonávané práce (profese)“ nebo aspoň na tomto tiskopise uvede takovou diagnózu, z níž je zřejmé, že při tomto onemocnění musela být nařízena izolace, považuje se tato eNeschopenka za potvrzení nařízení karantény nebo izolace.

V tomto případě mohly nastat 3 situace:

  1. Již dne 5. 3. vyhodnotil lékař onemocnění jako covidové, rozhodl o vzniku dočasné pracovní neschopnosti (DPN) s covidovou diagnózou. Zároveň byl povinen nařídit izolaci. Nárok na mimořádný příspěvek je od 5. do 18. 3.

  2. Dne 5. 3. rozhodl lékař o vzniku dočasné pracovní neschopnosti z důvodu jiného onemocnění než covidového (např. obecné respirační onemocnění), zaměstnavatel obdrží oznámení o vzniku DPN a následně zaměstnavatel obdržel informaci o tom, že je zaměstnanec v izolaci. Zaměstnavatel vyplatí mimořádný příspěvek po dobu prvních 14 dnů DPN, pokud nejsou pochybnosti o vzniku izolace od prvního dne DPN

  3. Dne 5. 3. nevyhodnotil lékař příznaky onemocnění za tak vážné, aby uznal dočasnou pracovní neschopnost, ani nedospěl k závěru, že by tyto příznaky mohly být následkem nákazy covidem, ale „pro jistotu“ Vás poslal na test. Dne 5. 3. nenařídil karanténu a ani nerozhodli o vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Teprve od 8. 3. vydal první rozhodnutí, jímž byla uznána dočasná pracovní neschopnost. Nárok na mimořádný příspěvek bude od 8. 3. po dobu 14 kalendářních dnů trvání izolace.

Mimořádný příspěvek vyplácí vždy zaměstnavatel spolu s náhradou mzdy.

Karanténa byla nařízena od 25. 2. do 5. 3. 2021. Pracovní doba rozvržena na pondělí až pátek, činí 8 hodin denně. Průměrný výdělek činí 100 Kč. Jak se stanoví výše příspěvku?

Příspěvek náleží jen za 5. 3. 2021. K době před 5. 3. 2021 se nepřihlíží, protože zákon nabyl účinnosti 5. 3. 2021. Údaje potřebné pro výpočet příspěvku se zjišťují jen za dobu nároku na příspěvek, tj. v tomto případě jen za 5. 3. 2021.

90 % průměrného výdělku za tento den činí 720. Průměrný výdělek za tento den činí 100 Kč x 8 hodin, tj. 800 Kč.

Náhrada mzdy za tento den činí 432 Kč, tj. 90 % z 800 Kč je 720 Kč a 60 % z této částky je 432 Kč.

Součet příspěvku a náhrady mzdy nesmí být vyšší než 90 % průměrného výdělku.

Příspěvek v tomto případě činí jen 288 Kč, protože 288 Kč + 432 Kč (náhrada mzdy) = 720 Kč (90 % průměrného výdělku).

Stejně by se postupovalo v obdobném následujícím dotazu:

Zaměstnanec byl uznán dočasně práce neschopným pro pracovní úraz od 23. 3. 2021, pracovní neschopnost bude trvat do května. Pracovní doba rozvržena na pondělí až pátek, činí 8 hodin denně. Od 1. 4. 2021 mu byla nařízena karanténa. Průměrný výdělek do konce března činí 190 Kč, od 1. dubna 200 Kč.

Zaměstnavatel bude poskytovat náhradu mzdy za prvních 14 dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (do 5. 4. 2021), od 15. dne náleží zaměstnanci nemocenské z dočasné pracovní neschopnosti. Náhrada mzdy za dobu karantény nenáleží, protože podle § 48 zákona o nemocenském pojištění má přednost poskytování náhrady mzdy a nemocenského z dočasné pracovní neschopnost před náhradou mzdy a nemocenským z karantény, poněvadž dočasná pracovní neschopnost byla uznána dříve, než byla nařízena karanténa. Příspěvek bude náležet od 1. do 5. 4. 2021.

90 % průměrného výdělku za tento den činí 4 320 Kč. Průměrný výdělek za neodpracovanou dobu v těchto 5 dnech (za čtvrtek 1. a za dva svátky 2. a 5. 4.) činí za 24 hodin 4 800 Kč, 90 % z této částky činí 4 320 Kč.

Náhrada mzdy za 24 neodpracovaných hodin činí 60 % 4 320 Kč, tj. 2 592 Kč.

Příspěvek za 5 dnů by mohl činit až 1 850 Kč (5 x 370 Kč), ale v tomto případě činí jen 1 728 Kč, protože součet příspěvku a náhrady mzdy nesmí být vyšší než 90 % průměrného výdělku. Příspěvek 1 728 Kč + náhrada mzdy 2 592 Kč = 4 320 Kč (90 % průměrného výdělku).

Spočítejte si Izolačku

MPSV připravilo kalkulačku pro výpočet náhrady mzdy s Izolačkou i pro karantény nařízené na přelomu měsíce března a dubna. Stáhnout si ji můžete  ZDE (48.21kB). Stručný návod ke kalkulačce si přečtěte  ZDE (141.41kB)

Příklady izolačky
  1. Zaměstnanci byla nařízena karanténa na 10 dní od 19. 2. do 1. 3. 2021.V tomto případě, bohužel, na příspěvek mít nárok nebude, neboť mu karanténa byla nařízena před 1. 3. 2021 a celá uplynula přede dnem účinnosti zákona, tj. přede dnem 5. 3. 2021.
  2. Zaměstnanci byla nařízena karanténa na 15 dnů od 28. 2. do 14. 3. 2021.V tomto případě, bohužel, na příspěvek mít nárok po dobu prvních 5 dnů karantény do 4. 3. 2021 nebude, neboť mu karanténa byla nařízena před 1. 3. 2021, bude mít ale nárok po zbývajících 9 dnů ode dne účinnosti zákona, tedy od 5. 3. do 13. 3. 2021.
  3. Zaměstnanci byla nařízena karanténa na 14 dní od 2. 3. do 15. 3. 2021. 5 den karantény měl pozitivní test na Covid-19 a lékař mu nařídil izolaci od 7.3. do 21.3. 2021.Zaměstnanci vznikne nárok na příspěvek, neboť mu byla nařízena karanténa 2. 3. 2021. Karanténou podle mimořádného zákona č. 121/2021 Sb. se rozumí i izolace a z pohledu tohoto zákona se jedná o jednu pokračující událost. Karanténa trvá nepřetržitě od 2. 3. do 21. 3. Příspěvek tedy přísluší od 2. 3. do 15. 3. 2021.
  4. Zaměstnanci byla nařízena izolace na 14 dní od 28. 4. do 11. 5. 2021.V tomto případě bude zaměstnanci příslušet příspěvek za 3 kalendářní dny, a to od 28. 4. do 30. 4. 2021.

Poslední aktualizace: 6. 5. 2021

Zdroj: https://www.mpsv.cz/izolacka

Izolačka
Přesunout se na začátek