Příspěvek na samoodběrové testy

Zdravotní pojišťovny připravily program na podporu provádění samoodběrových testů COVID-19 laickou osobou. Z tohoto preventivního programu je možné od 1. dubna 2021 přes aplikaci na společných webových stránkách www.samotesty-covid.cz podat žádost o příspěvek na nákup samoodběrových testů provedených od 1. března 2021. Žádost o příspěvek na tyto samoodběrové testy, vykázané v březnu 2021, je možné podávat v průběhu celého dubna 2021.

V jaké výši a jak často lze o příspěvek požádat?

Kdo může příspěvek čerpat

Příspěvky na nákup samoodběrových testů mohou čerpat společnosti podnikající v České republice, OSVČ, spolky a pobočné spolky, nadace a nadační fondy, církevní právnické osoby, resp. účelová zařízení církví, obecně prospěšné společnosti a ústavy.

Těm, kdo mohou o příspěvek žádat, byl prostřednictvím sítě datových schránek zaslán aktivační (autorizační) kód pro registraci do aplikace, přes kterou je možné žádost o příspěvek na samoodběrové testy podat.

Osobám samostatně výdělečně činným byl aktivační kód zasílán do datové schránky pro podnikající fyzické osoby. Pokud nemáte tento typ datové schránky nebo ji nevlastníte vůbec, musíte si pro získání aktivačního kódu zřídit datovou schránku podnikající fyzické osoby a následně požádat o aktivační kód na stránce aplikace v sekci „Jak postupovat“. Jste-li pojištěnci VZP, můžete využít snazší cestu – stačí přihlásit se do aplikace Moje VZP, kde vám bude aktivační kód od 12. 4. 2021 zobrazen. Zvolíte-li tuto variantu, je tedy nutné s žádostí o příspěvek vyčkat až po tomto datu. Pokud aplikaci Moje VZP nemáte, zaregistrujte se.

Další informace, stejně jako odpovědi na nejčastější dotazy najdete na společných webových stránkách všech zdravotních pojišťoven www.samotesty-covid.cz.
 
Příspěvek na samoodběrové testy
Přesunout se na začátek