Samotestování zaměstnanců

Pravidla a doporučení samotestování ve firmách

S účinností od 9. března 2021 je zaměstnancům, kteří si sami provedli (nebo jim byl laickou osobou proveden) test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nařízeno  v případě pozitivního výsledku  bezodkladně informovat zaměstnavatele. Neprodleně opustit pracoviště do místa svého aktuálního  bydliště a uvědomit o výsledku testu poskytovatele pracovně lékařských služeb zaměstnavatele, pokud        tak zaměstnavatel stanovil.

Pokud tak zaměstnavatel nestanovil, je třeba uvědomit svého registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, popřípadě praktické lékařství pro děti a dorost. Pokud zaměstnanec nemůže uvědomit poskytovatele zdravotních služeb, je povinen kontaktovat jiného poskytovatele zdravotních služeb, popřípadě orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa výkonu práce k určení dalšího postupu.

Podrobné informace o samotestování zaměstnanců můžete najít na webové stránce Ministerstva zdravotnictví věnující se koronavirové situaci. 

Více informací o testování se můžete dozvědět na stránkách Ministerstva zdravotnictví, nebo v průvodci zpracovaném Ministerstvem průmyslu a obchodu. 

Seznam antigenních testů, kterým udělilo MZČR výjimku a lze je použít pro samotestování.

Obsáhle a komplexně zpracované otázky a odpovědi týkající se koronavirové situace můžete také najít na webu www.businessinfo.cz.

Informace pro zaměstnavatele můžete najít v okruhu Povinné testování zaměstnanců na pracovištích.

Zdroj: https://covid.gov.cz/situace/zamestnani/samotestovani-zamestnancu

Samotestování zaměstnanců
Přesunout se na začátek