Kompenzační bonus 2021 – přijímání žádostí

Žádost – webová aplikace
Aplikace je plně funkční v moderních prohlížečích v aktuálních verzích (není podporován Internet Explorer).
 

Přejít na Žádost o poskytnutí nového kompenzačního bonusu 2021

Aplikaci lze využít pro podání žádosti o kompenzační bonus 2021 za ty kalendářní dny v rámci:

  • prvního bonusového období 1. 2. 2021 – 28. 2. 2021 (s obecnou lhůtou pro podání žádosti do 3. 5. 2021),
  • druhého bonusového období 1. 3. 2021 – 31. 3. 2021 (s obecnou lhůtou pro podání žádosti do 1. 6. 2021),

za které Vám skutečně vznikl nárok na poskytnutí kompenzačního bonusu.

Výše kompenzačního bonusu činí 1 000 Kč, resp. 500 Kč za kalendářní den v závislosti od naplnění stanovených podmínek.

Nárok na kompenzační bonus může vzniknout ze tří možných titulů – z titulu osoby samostatně výdělečně činné, z titulu společníka společnosti s ručením omezeným a/nebo z titulu osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr. Pro každý z těchto titulů jsou stanovena specifická zákonná kritéria, jejichž splněním je podmíněn vznik nároku na kompenzační bonus. Pokud nesplňujete kritéria alespoň jednoho z uvedených titulů, nevzniká Vám nárok na poskytnutí kompenzačního bonusu.

Více informací k vyplnění Žádosti naleznete v Pokynech k vyplnění žádosti (www.financnisprava.cz/koronavirus > Nový kompenzační bonus 2021 > Žádost o nový kompenzační bonus 2021 > Pokyny).

Žádost o kompenzační bonus 2021 (včetně příloh) lze správci kompenzačního bonusu (tj. příslušnému finančnímu úřadu) zaslat písemně či předat prostřednictvím podatelen finančních úřadů (případně prostřednictvím sběrných boxů umístěných před finančními úřady). Žádost o kompenzační bonus 2021 (včetně příloh) lze podat též elektronicky datovou schránkou či podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky (www.mojedane.cz).

V praxi postačí i např. žádost vyplnit, vytisknout, podepsat, naskenovat a následně zaslat na k tomu určený e-mail.

Zdroj: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/novy-kompenzacni-bonus-2021/zadost-novy-kb-2021/zadost-webova-aplikace-novy-kb-2021

Kompenzační bonus 2021 – přijímání žádostí
Přesunout se na začátek