Krizové ošetřovné

Krizové ošetřovné

Aktuální informace pro rodiče: Ošetřovné od 1. 3. 2021

Usneseními vlády č. 200 ze dne 26. února 2021 platí od soboty 27. 2. 2021 do 21. 3. 2021 včetně zákaz osobní přítomnosti všech dětí škol a předškolních zařízení:

 • pro žáky od 3. tříd nepřetržitě od 21. 12. 2020
 • pro žáky 1. a 2. tříd od 1. 3. 2021, který měl být obecně prvním dnem školního vyučování po zákazu přítomnosti žáků ve škole,
 • pro děti navštěvující všechny typy předškolních zařízení* od 1. 3. 2021
  (* tedy i v dětských skupinách, jeslích, mikrojeslích apod.), který měl být obecně prvním dnem potřeby péče o dítě po zákazu přítomnosti dětí v těchto zařízeních,

Provoz základních škol a předškolních zařízení je aktuálně podle rozhodnutí vlády omezen tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou:

 • základních škol při zdravotnických zařízeních,
 • škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
 • mateřských škol při zdravotnických zařízeních,
 • individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník a příp. zákonný zástupce),

Nárok na ošetřovné z důvodu omezení provozu škol se posuzuje podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii.

Nárok na ošetřovné po dobu uzavření škol a předškolních zařízení vzniká následovně:

 • nárok na poskytování ošetřovného je od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021 při péči o dítě mladší 10 let nebo o dítě ve věku až 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost), jemuž byla usnesením vlády zakázána osobní přítomnost ve škole nebo předškolním zařízení;
 • ošetřovné nenáleží v období vyhlášených jarních prázdnin, jejichž termín je pro jednotlivé okresy vyhlášen individuálně. Podle zákona č. 438/2020 Sb. je nárok na poskytování ošetřovného po dobu školních prázdnin výslovně vyloučen. U dětí navštěvujících předškolní zařízení se ošetřovné poskytuje i po dobu školních prázdnin (školní prázdniny se pro předškolní zařízení nevyhlašují);
 • nárok na poskytování ošetřovného je, pokud dítě dosáhlo 10 let dne 22. 12. 2020 a později, protože uzavření 3. a vyšších tříd platí nepřetržitě od 21. 12. 2020 (tzn. podmínku, že dne 21. 12. 2020 je dítě mladší 10 let).

Je umožněno, aby se dvě osoby (zpravidla to budou rodiče, u kterých se nevyžaduje společná domácnost) mohly při pobírání ošetřovného v péči dle dohody neomezeně střídat (třeba i po jednotlivých dnech), přičemž v jednom kalendářním dnu může o dítě pečovat s nárokem na ošetřovné jen jedna z nich. U druhé pečující osoby se však nárok na ošetřovné posuzuje ke dni, kdy poprvé převzala dítě do péče, na rozdíl od první pečující osoby, kdy se nárok na dávku posuzuje ke dni vzniku potřeby péče (např. den uzavření školy).

Uplatňování nároku na ošetřovné a na jeho výplatu

Zaměstnanec, který již uplatnil nárok na ošetřovné od 21. 12. 2020 (týká se dětí třetích a vyšších tříd), vyplní opět za březen 2021 „Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část“ se stejným číslem na tiskopisech a předá zaměstnavateli.

Zaměstnanec, který bude nově uplatňovat ošetřovné na dítě z důvodu uzavření 1. a 2. tříd a předškolních zařízení vyplňuje formulář „Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část“, na kterém uvede křížek u „Nová žádost“ a vygeneruje číslo žádosti a vyplněný formulář předá zaměstnavateli.

Informace o poskytování ošetřovného včetně příslušných formulářů a návodu k vyplnění jsou zveřejněny také na webu České správy sociálního zabezpečení (www.cssz.cz) v sekci aktuality.

Zdroj: https://www.mpsv.cz/osetrovne

Krizové ošetřovné
Přesunout se na začátek