Rok: 2021

Antivirus – podpora zaměstnanosti

Ochrana zaměstnanosti Antivirus – podpora zaměstnanosti Pozastavení režimu B od 1. ledna 2022 Usnesením vlády č. 1208 ze dne 29. prosince 2021 bylo od 1. ledna 2022 pozastaveno období uznatelnosti výdajů režimu B programu Antivirus. Příspěvek v rámci režimu B za měsíc prosinec 2021 zaměstnavatelům  při splnění ostatních podmínek programu náleží. Pozastavení souvisí se záměrem vlády analyzovat nastavení programu […]

Izolačka – výše a odečet pojistného

Izolačka – výše a odečet od pojistného Zákonem č. 518/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, se opětovně zavádí poskytování mimořádného příspěvku (tzv. izolačky). Zákon nabyl účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů,      tj. dne 23. 12. 2021. Podmínky nároku na příspěvek, jeho výše, způsob jeho stanovení a odečet poskytnutých příspěvků od […]

Krizové ošetřovné

Ošetřovné při mimořádných opatřeních při epidemii – „Krizové ošetřovné“ V nejbližších dnech bude ve sbírce zákonů publikován Zákon o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění covid-19, (dále jen „zákon o krizovém ošetřovném“) a nabude tak účinnosti. Tímto předpisem, který minulý týden schválil Parlament ČR a podepsal prezident republiky, byla přijata úprava ošetřovného týkající se nároků na […]

Nový zákon o kompenzačním bonusu

Senát dnes schválil nový zákon o kompenzačním bonusu Ministerstva financí, který zavádí dvě nová bonusová období od 22. listopadu 2021 do 31. ledna 2022. Živnostníci a podnikatelé s poklesem tržeb nejméně o 30 % budou moci znovu žádat až o 1000 Kč denně. Zákon nyní dostane k podpisu prezident. „Pokračování kompenzačního bonusu pro naše podnikatele […]

Paušální daň 2022

Už jste přihlášeni k paušální dani? Pozor na zásadní změnu od nového roku Nový rok, rok 2022, přinese u paušální daně zásadní změnu, na kterou musí poplatníci myslet. Jedná se o její výši. Pokud ji hradí bankovním převodem, neměli by zapomenout částku změnit.  V paušálním režimu se pro rok 2022 mění celková výše paušální zálohy za kalendářní měsíc a […]

Covidová opatření

Covidová opatření  Poslanci včera 1.12.2021 schválili vládní návrhy krizového ošetřovného, tzv. izolačky a kompenzačního bonusu 2022; přitom byly přijaty některé důležité pozměňovací návrhy. Lze očekávat, že ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou, potvrdí všechny tři návrhy Senát, a to 15.12.2021. Následný podpis prezidenta              a vyhlášení ve Sbírce zákonů tak lze […]

Přihlášení pomocí eidentity.cz

Přihlášení pomocí eidentity.cz mění svůj název, služba zůstává stejná Od 1. prosince 2021 dochází ke změně názvu přihlášení prostřednictvím Národního bodu pro identifikaci a autentizaci (NIA). Stávající portál eidentita.cz bude nově nést název Identita občana, další funkcionality se        však nemění a zůstávají stejné. Tato změna je dalším krokem k vizuálnímu sjednocení identifikace […]

Přehled změn od 1. 1. 2022 v gesci MF

Přehled změn od 1. 1. 2022 v gesci MF Zvýšení slevy na dani na poplatníka Základní sleva na dani na poplatníka se pro rok 2022 zvýší z 27 840 Kč na částku 30 840 Kč. Zrušení zastropování měsíčního daňového bonusu Faktické zrušení zastropování měsíčního daňového bonusu, tedy rozdílu mezi vypočtenou daní z příjmů a slevou […]

Potvrzení o nařízení karantény

Vystavování potvrzení o nařízení karantény pro účely nemocenského pojištění V případě nařízení karantény krajskou hygienickou stanicí (KHS) osobě, která je účastna nemocenského pojištění (zaměstnanec či OSVČ), je KHS povinna vystavit Potvrzení o nařízení karantény pro účely výplaty náhrady mzdy a nemocenského. Hlášení o karanténě krajské hygienické stanice zasílají OSSZ prostřednictvím eNeschopenky, kdy informace o nařízení karantény jsou zaměstnavatelům dostupné způsobem, na […]

Povinné testování

Povinné testování zaměstnanců na pracovištích a OSVČ (naposledy aktualizováno v pátek 19. listopadu 2021)                                        Od 22. listopadu platí povinnost nechat se testovat na pracovištích a pro OSVČ. Veškeré informace ohledně testování jsou k dispozici níže:   […]

Přehled pomoci MF s coronavirem

Ministerstvo financí v reakci na pandemii koronaviru připravilo širokou škálu podpůrných opatření zaměřených jak na firmy a podnikatele, tak soukromé osoby. Níže přinášíme jejich přehled. Nejdůležitějším programem pomoci v gesci Ministerstva financí je kompenzační bonus zacílený na podporu OSVČ, společníků malých s.r.o. a občanů pracujících na DPČ a DPP. Ministerstvo financí jeho prostřednictvím podpořilo příjemce částkou […]

Portál Moje daně

Dne 28. 2. 2022 bude ukončen provoz starší verze daňového portálu a podpora šifrovacích protokolů TLS 1.0 a 1.1. Současně bude umožněn přístup na portál MOJE daně (do všech jeho aplikací a služeb) pouze pomocí HTTPS protokolu. Finanční správa ukončuje podporu zastaralých šifrovacích protokolů TLS 1.0 a 1.1, které nesplňují požadavky vysoké bezpečnosti. Portál MOJE […]

VZP – platby pojistného v roce 2022

Jak se změní platby pojistného v roce 2022? Minimální záloha OSVČ se od 1. 1. 2022 zvyšuje na 2 627 Kč (místo dosavadních 2 393 Kč), a to v důsledku každoročního zvýšení průměrné mzdy. Částku v této výši je nutno odvést již počínaje lednovou platbou pojistného (termín její splatnosti je u OSVČ od 1. ledna do 8. února. Pojistné OBZP se v důsledku zvýšení minimální mzdy zvyšuje […]

Nová podoba webu Finanční správy

Finanční správa připravila pro veřejnost novou podobu svého hlavního informačního webu www.financnisprava.cz, který zohledňuje aktuální vizuální trendy, splňuje moderní bezpečnostní požadavky a klade důraz na to, aby se uživatel na webu jednoduše orientoval.          V souvislosti se zaváděním technologických úprav může docházet od 30. 10. 2021 do 10. 11. 2021 k nepravidelným výpadkům […]

Přesunout se na začátek