Uzavření škol od 21.12.20 do 23.12.20 a nárok na ošetřovné

Uzavření škol od 21. 12. do 23. 12. 2020 a nárok na ošetřovné

Na základě usnesení vlády ze dne 14. 12. 2020 se opětovně uzavřou školy, a to v období od 21. 12. do 23. 12. 2020. Tato skutečnost představuje pro rodiče a jiné osoby, které mohou čerpat ošetřovné z důvodu uzavření školních a dětských zařízení, vznik nové potřeby péče, a tedy vznik nároku na ošetřovné, pokud namísto zaměstnání budou doma pečovat o dítě.

V daném případě se bude jednat o nově vzniklou potřebu péče, kdy rodič či jiná osoba, která bude o dítě pečovat a žádat ošetřovné, vyplní novou žádost o ošetřovné (vygeneruje se nové číslo žádosti). Rodič či jiná osoba, která bude čerpat ošetřovné při péči o dítě, může uplatnit nárok na ošetřovné z důvodu uzavření školy za dny 21. a 22. 12. 2020, které jsou dny potřeby péče o dítě.

Nárok na ošetřovné však nebude dán za den 23. 12. 2020, neboť v daný den se jedná o plánované školní prázdniny a za dny prázdnin se ošetřovné dle ust. § 3 odst. 4 zákona 438/2020 Sb. nevyplácí. Jedná se o stejnou situaci jako v případě podzimních prázdnin 29. a 30. 10. 2020.

Na předškolní zařízení (mateřské školy) se usnesení vlády nevztahuje, nejsou proto povinně v uvedených dnech uzavřena. Nárok na ošetřovné na děti umístěné v předškolním zařízení je jen při splnění podmínek pro nárok na tuto dávku, které nesouvisejí s tímto usnesením vlády (např. potřeba ošetřování potvrzená lékařem, uzavření konkrétní MŠ orgánem hygieny).

Jak vyplnit žádost o ošetřovné za měsíc prosinec

Při vyplňování žádosti o ošetřovné žadatel o dávku do prohlášení o uzavření školy uvede údaj o uzavření zařízení od 21. 12. do 22. 12. 2020 a po vyplnění tiskopis předá zaměstnavateli.

Zaměstnavatel v části „Záznamy zaměstnavatele“ uvede rozpis směn za období od 21. 12. do 22. 12. 2020 včetně a uvede údaj o datu, kdy zaměstnanec opětovně zahájil výkon zaměstnání.

Náleží ošetřovné při splnění dalších podmínek (věk dítěte apod.) ve dnech 21.–22. 12. a v jaké výši?

Ano, podle podmínek zákona 438/2020 Sb. náleží rodičům pečujícím o děti mladší 10 let (ke dni 21. 12. 2020) ošetřovné ve výši 70 % denního vyměřovacího základu. Náleží také při péči o další osoby uvedené v tomto zákoně.

Náleží ošetřovné při splnění dalších podmínek 23. 12. 2020?

Dne 23. 12. 2020 jsou plánované školní prázdniny a po dobu prázdnin ošetřovné nenáleží.

Jak má postupovat rodič, který už na dítě z důvodu uzavření škol ošetřovné čerpal v říjnu a v listopadu?

Jedná se o nový případ péče, rodič tedy vyplní novou žádost o ošetřovné s nově vygenerovaným číslem žádosti, jako tomu bylo v měsíci říjnu, a předá ji zaměstnavateli k doplnění měsíčního výkazu za prosinec a připojení přílohy k žádosti o ošetřovné.

Jak má postupovat rodič, který na dítě z důvodu uzavření škol ošetřovné ještě nečerpal?

Bude postupovat stejně jako rodič, který již čerpal ošetřovné v říjnu a listopadu. Pro všechny rodiče se jedná o nový případ péče s povinností podat novou žádost o ošetřovné.

Zdroj: https://www.cssz.cz/web/cz/-/uzavreni-skol-od-21-12-do-23-12-2020-a-narok-na-osetrovne

Uzavření škol od 21.12.20 do 23.12.20 a nárok na ošetřovné
Přesunout se na začátek